Arbeidstid

klokke.jpeg

Arbeidsmiljøloven (AML) kapittel 10 danner grunnlaget for arbeidstidsordninger i arbeidslivet. Viktige vernehensyn er bygget inn i bestemmelsene, som f eks gjelder arbeidstakernes fritid og andre sosiale og velferdsmessige forhold.

I tillegg har de ulike tarifavtalene egne bestemmelser om arbeidstid. På denne siden finner du informasjon om både lovverket og de tariffestede arbeidstidsbestemmelsene.

Arbeidsmiljøloven

lover.jpg
Arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven gjelder i hele arbeidslivet

Arbeidstid i staten

dep_50x50.jpg
Arbeidstidsbestemmelser i det statlige tariffområdet

Ofte stilte spørsmål

sporsmalstegn.jpg
Kan jeg pålegge overtid? Kan jeg pålegges nattarbeid? Og hvem har egentlig ansvaret for atjeg får tatt ut den avspaseringen jeg har opparbeidet?