Uravstemning

uravstemning.gif

Når et oppgjør ender med et forslag til ny tariffavtale skal medlemmene i det aktuelle tariffområdet stemme over forslaget. Sier flertallet ja blir avtalen satt i verk, sier flertallet nei blir avtalen forkastet og medlemmene går ut i streik for å kjempe fram en bedre avtale.

Husk: Ikke la andre bestemme! Bruk stemmeretten din!
Stemmegivingen i uravstemningene kan skje skriftlig med stemmeseddel, elektronisk via uravstemningsmodulen på Medlemsnett eller via SMS. I mange uravstemninger er flere av disse alternativene tilgjengelig. Du vil få nærmere informasjon når det nærmer seg uravstemning i ditt tariffområde.