Vilkår for ulike grupper

medlemskategorier.jpg

Som NTL-medlem er du ikke bare med på å styrke din egen og dine kollegaers stilling i arbeidslivet, du er også med i et fellesskap der du kan engasjere deg i viktige samfunnsspørsmål. NTL har lokalavdelinger og dyktige tillitsvalgte der du jobber.

Er du i vanlig arbeid blir du ordinært medlem, men NTL har også egne medlemskap for studenter, lærlinger, pensjonister og andre situasjoner man kan havne i som arbeidstager.

I jobb

ordinart-medlem.jpg
Er du yrkesaktiv blir du ordinært medlem i NTL

Student

student.jpg
Er du student med begrenset inntekt kan du bli studentmedlem med særlig gunstige vilkår

Lærling

laerling-Forsvarets-mediesenter-Torgeir-Haugaard-kvadratisk.jpg
Er du lærling kan du bli lærlingmedlem med særlig gunstige vilkår

Har du blitt pensjonist? (Inkl. AFP og uføre)

pensjonist-156.jpg
Er du pensjonist uten pensjonsgivende inntekt blir du pensjonistmedlem med særlig gunstige vilkår.

Ulønnet permisjon

Les her hva som gjelder for ulønnet permisjon

Ikke yrkesaktive medlemmer

Les her hva som gjelder for sluttpakke, ventelønn, permisjon, arbeidsledighet og arbeidsavklaringspenger

Medlemmer i utlandet

Les her hva som gjelder når du er bosatt i utlandet