Oppsigelse og avskjed

oppsigelse.jpg

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan si opp arbeidskontrakten, dvs. gi en oppsigelse. Når arbeidsgiveren sier opp kontrakten stilles endel krav som du kan lese mer om her.

Ethvert arbeidsforhold bygger på en arbeidsavtale. Arbeidsmiljøloven (aml) bestemmer at alle arbeidsavtaler skal være skriftlige, og at de skal oppfylle visse minimumskriterier, som er bestem i Arbeidsmiljølovens § 14-6. Arbeidskontrakten angir både virksomhetens plikter overfor deg, for eksempel hvor høy lønn du skal ha, hva som er din arbeidstid osv. I tillegg står det også hva dine plikter som arbeidstaker vil være, for eksempel hvilke retningslinjer og lover du må følge.

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan si opp arbeidskontrakten, dvs. gi en oppsigelse. En oppsigelse fra arbeidstakers side kan skje både muntlig og skriftlig, mens en oppsigelse fra arbeidsgivers side alltid skal være skriftlig.

En oppsigelse fra arbeidsgivers side må være saklig begrunnet enten med forhold i virksomheten (for eksempel en nedbemanning), eller saklig begrunnet med forhold hos arbeidstaker.

Ved oppsigelser har arbeidstakeren en oppsigelsestid. Ved grove brudd på arbeidskontrakten, kan arbeidsgiver gå til avskjed av arbeidstaker slik at arbeidsforholdet opphører uten oppsigelsestid.

Ved suspensjon må grunnlaget være at det foreligger konkret mistanke om slik adferd som kan være en avskjedsgrunn. Dersom slik adferd antas å foreligge, kan suspensjon være nødvendig for å forhindre at arbeidstakeren fortsetter å oppholde seg på arbeidsstedet eller på annen måte fortsetter å utføre sine arbeidsoppgaver. Ofte har suspensjon som formål å få klarlagt om vedkommende har gjort det han eller hun mistenkes for. Det er bare adferd som kan begrunne avskjed som er suspensjonsgrunn.

Det skal en del til for at arbeidsgiveren skal kunne si opp en arbeidstaker. Oppsigelsen må være saklig begrunnet og formriktig gjennomført for å være gyldig.

Dersom du som medlem mottar et varsel om mulig oppsigelse, avskjed eller suspensjon, er det viktig å reagere raskt. Det er frister som må overholdes, og det er derfor viktig å ta kontakt med NTL så snart som mulig slik at NTL kan gi deg bistand. Bistanden gis i første omgang av NTL-tillitsvalgte lokalt og sentralt, mens LO-advokatene overtar saken hvis det blir aktuelt å gå til rettsak mot arbeidsgiveren.

Et nyttig verktøy for å få vite mer om regelverket er Compendia Stat (for ansatte i staten) og Compendia Personal (for alle andre). Disse oppslagsverkene får du tilgang til fra Compendia-siden på NTLs medlemsnett (krever at du logger inn).