Retningslinjer juridisk assistanse

Her finner du retningslinjene for juridisk bistand samt rundskrivet med en generell beskrivelse av saksbehandlingen