NTL-magasinet

NTL-magasinet.jpg

NTL-magasinet er NTLs eget medlemsblad med aktualitetsstoff fra NTLs aktiviteter, fagbevegelsen og det øvrige arbeidslivet. Magasinet har ti utgaver i året og lages av en redaksjon i LO Media, uavhengig av NTLs ledelse. Ansvarlig redaktør for NTL-magasinet er Anders Hauge-Eltvik .

Les NTL-magasinet på nett

Postadresse
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO
Besøksadresse
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Ansvarlig redaktør Anders Hauge-Eltvik 971 44 392 anders.hauge.eltvik@lomedia.no
Journalist Katharina Dale Håkonsen 997 35 800 katharina@lomedia.no


Bladet går til alle medlemmer i Norsk Tjenestemannslag. Hvis du ikke ønsker å få bladet i posten kan du markere dette på Min side på NTLs medlemsnett.

Blandet sendes også til en rekke politikere, statlige virksomheter, presse, organisasjoner og andre interesserte.

NTL-magasinet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Innholdet i bladet er beskyttet etter Lov om opphavsrett til åndsverk. Kopiering og utskrift til annet enn privat bruk er ikke tillatt uten avtale med redaksjonen.

NTL-magasinets medarbeidere er ansatt i LO Media.

NTL-magasinet redigeres i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.