Ledelsen

Administrasjonen betår av forbundsleder, 1. nestleder, 2. nestleder og hovedkasserer.

Kjersti Barsok

Kjersti Barsok

95230294

Forbundsleder har det overordnede ansvaret for NTLs forbundskontor, kontakt og utspill i media og hovedkontakt med ulike samarbeidspartnere (politiske partier, fagforeninger etc.). Forbundslederen er den som har totalansvaret for forbundskontorets daglige drift, men mye av den praktiske oppfølgingen er delegert. Forbundsleder er forhandlingsleder for NTLs forhandlingsdelegasjoner i sentrale avtaleforhandlinger i staten og overenskomstområdet dersom ikke annet er avtalt. Forbundslederen har også ansvar for internasjonale saker og for det faglig/politiske samarbeidet.

Forbundsleder har faglig ansvar for:
Sentrale avtaleforhandlinger i Staten
Sentrale avtaleforhandlinger i LO/NHO
Forbundets samfunnspolitiske engasjement
Forbundets faglig/politiske samarbeid
Kontakt med media
Forbundets internasjonale faglige engasjement
Klima
Pressekontakt

Fredrik Thorleif Oftebro

Fredrik Thorleif Oftebro

91132117

1. nestleder er forbundsleders stedfortreder og har ansvaret for gruppen som jobber med tariff- og hovedavtalesaker utenfor statsforvaltningen. Dette inkluderer virksomheter som er medlem i arbeidsgiverforeningene Virke, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Spekter, samt virksomheter som forbundet har inngått direkteavtaler med. 1. nestleder har også ansvar for gruppen som arbeider med tilsettings- og personalsaker samt faglig ansvar for informasjonsavdelingen og forbundets medlemssystem.

1. nestleder har faglig ansvar for:
Tariff- og hovedavtalespørsmål innenfor overenskomstsektoren
Sentrale avtaleforhandlinger i Hovedorganisasjonen VIRKE
Sentrale avtaleforhandlinger i Spekter
Sentrale avtaleforhandlinger i Abelia
Avtaleforhandlinger med virksomheter som står utenfor arbeidsgiverforeninger.
Forbundets arbeid med tilsettings- og personalsaker for NTLs medlemmer
Forbundets webløsning og medlemssystem
Forbundets Aktivitetsplan
Forbundets kommunikasjonsstrategi

Leder for:
Gruppe overenskomst
Gruppe ToP
Informasjonsavdelingen

Ellen Dalen

Ellen Dalen

45211211

2. nestleder har ansvar for samfunnsavdelingen og gruppen på forbundskontoret som arbeider med tariff- og hovedavtalesaker innenfor statsforvaltningen.

2. nestleder har faglig ansvar for:
Tariff- og hovedavtalespørsmål innenfor statsforvaltningen
Omstillinger i staten
Inkluderende arbeidsliv
Statsbudsjettet
Høringer

Leder for:
Gruppe Stat
Gruppe Samfunn

2. nestleder har ansvar for samfunnsavdelingen og gruppen på forbundskontoret som arbeider med tariff- og hovedavtalesaker innenfor statsforvaltningen.

 

Faglig ansvar for:

Tariff- og hovedavtalespørsmål innenfor statsforvaltningen

Omstillinger i staten

Inkluderende arbeidsliv

Statsbudsjettet

Høringer

 

Leder for:

Gruppe Stat

Gruppe Samfunn

Bente Marie Næss Holt

Bente Marie Næss Holt

92413077

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?