Ledelsen

Administrasjonen består av forbundsleder, 1. nestleder, 2. nestleder og hovedkasserer.

Kjersti Barsok

Kjersti Barsok

95230294

Forbundsleder

Forbundsleder har det overordnede ansvaret for NTLs forbundskontor, kontakt og utspill i media og hovedkontakt med ulike samarbeidspartnere (politiske partier, fagforeninger etc.).

 

Forbundslederen er den som har totalansvaret for forbundskontorets daglige drift, men mye av den praktiske oppfølgingen er delegert.

 

Forbundsleder er forhandlingsleder for NTLs forhandlingsdelegasjoner i sentrale avtaleforhandlinger i staten og de ulike avtaleområdene utenfor staten dersom ikke annet er avtalt.

 

Forbundslederen har også ansvar for internasjonale saker og for fagligpolitisk samarbeid.

 

Faglig ansvar for:

- Sentrale avtaleforhandlinger i Staten

- Sentrale avtaleforhandlinger i LO/NHO

- Forbundets samfunnspolitiske engasjement

- Forbundets faglig/politiske samarbeid

- Forbundets internasjonale faglige engasjement

- Pressekontakt

- Forbundets kommunikasjonsplan

- Politisk beretning

 

Leder for:

- Administrasjonen

- Samfunnsavdelingen

- Informasjonsavdelingen

 

Fast møtende representant:

Nasjonalt:

- LO Medias styre

- LOs sekretariat

- LOs representantskap

- LO Stats styre og arbeidsutvalg

- Styre i Sørmarka AS

- Styre i LO Favør

- Faglig Politisk utvalg for Forsvaret

- Styret i Res Publica

- Styret i Internasjonal Faglig solidaritet

 

Internasjonalt:

- Internasjonalen for stats og kommuneansatte, PSI

- Europeisk føderasjonen for organisasjoner i offentlig sektor (EPSU)

- Komiteen for offentlig forvaltning i EPSU (NEA)

- Norden offentligansattes faglige sammenslutning (NOFS)

Ellen Dalen

Ellen Dalen

45211211

1. nestleder

1. nestleder er forbundsleders stedfortreder og har ansvaret for gruppen som jobber med tariff og hovedavtalesaker innenfor statsforvaltningen og også overordna ansvar for koordinering av NTLs tariffpolitikk på tvers av avtaleområdene.

 

1. nestleder har hovedansvaret for forbundets arbeid med tillitsreformen og forbundets årlige strategiplan.   

 

Faglig ansvar for:

- Tariff- og hovedavtalespørsmål innenfor statsforvaltningen

- Tillitsreform

- Forbundets strategiplan

 

Leder for:

- Gruppe Stat

 

Fast møtende representant:

Nasjonalt:

- LO Stats Styre

- Vara til LO Stats arbeidsutvalg

- LOs representantskap

- Styret i For Velferdsstaten

- Fagligpolitisk utvalg i Manifest

- LOs NAV gruppe

 

Internasjonalt:

- Styret for Service- og tjenestebransjens Union i Norden (SUN)

Pål Kjærstad

Pål Kjærstad

92253706

2. nestleder

2. nestleder har ansvar for gruppen som jobber med tariff- og hovedavtalesaker utenfor statsforvaltningen. Dette inkluderer virksomheter som er medlem i arbeidsgiverforeningen Virke, NHO og Spekter samt virksomheter som forbundet har inngått direkte avtaler med.

 

2. nestleder har også ansvar for gruppen som arbeider med tilsettings- og personalsaker, og har ansvaret for forbundets medlemssystem.

 

Faglig ansvar for:

- Tariff- og hovedavtalespørsmål innenfor overenskomstsektoren

- Sentrale avtaleforhandlinger i Hovedorganisasjonen VIRKE

- Sentrale avtaleforhandlinger i Spekter

- Sentrale avtaleforhandlinger i Abelia

- Avtaleforhandlinger med virksomheter som står utenfor arbeidsgiverforeninger.

- Forbundets arbeid med tilsettings- og personalsaker for NTLs medlemmer

- Forbundets webløsning og medlemssystem

 

Leder for:

- Gruppe overenskomst

- Gruppe TOP

 

Fast møtende representant:

Nasjonalt:

- LO Stats styre

- LOs representantskap

- LOs organisasjonskomité

- Faglig Politisk utvalg for kultur

 

Internasjonalt:

- EPSU Nordisk referansegruppe for allmennyttige verk - Energi

Elisabeth Steen

Elisabeth Steen

95917006

Hovedkasserer

Hovedkassereren har hovedansvaret for forbundets økonomiske drift, kontingentspørsmål, vedtekter, forsikringer og andre medlemsfordeler.

 

Hovedkassereren har også ansvaret for forbundets studievirksomhet.

 

Faglig ansvar for:

- Forbundets økonomiske drift – herunder regnskapstekniske spørsmål og budsjett

- Kontingentspørsmål

- Forbundets kollektive forsikringer og andre medlemsfordeler

- Forbundets vedtekter

- Forbundets studievirksomhet

- Oppfølgingsansvar for NTLs kontrollkomite

- Forbundets vervestrategi- og vervearbeid

- Forbundets organisatoriske oppbygging

- Forbundets ungdoms- og studentarbeid (NTL Ung)

- Oppfølging av sekretæravtalen (sekretær for forhandlingsutvalget)

- Forbundets organisatoriske beretninger

- GDPR – personvernforordningen

 

Leder for:

- Studie- og organisasjonsavdelingen

- Regnskapsavdelingen

 

Fast møtende representant:

Nasjonalt:

- LO Stats styre

- Fellesutvalget for LOFavør

- LOs representantskap

- LOs NAV-gruppe (vara for NTLs representanter)

- Vara til styret på Sørmarka

- Norsk Folkehjelp styret 

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?