Send e-post og sms

På NTLs medlemsnett kan du sende e-post og sms til utvalg av medlemmene. I en prøveperiode er det gratis for organisasjonsledd å sende sms.

Publisert: 17.08.2018, sist endret 06.09.2018


Søk fram et utvalg medlemmer slik det står beskrevet i selvbetjeningsløsningen for medlemslister.

SMS- og epost-ikonet øverst lar deg sende ut til dette utvalget. Du kan også sende epost til enkeltmedlemmer.

Tilsvarende kan du sende ut til et utvalg av vervinnehaverne i styret ved å søke dem fram som beskrevet i selvbetjeningsløsningen for styreverv.

 

Tilgang:

Leder, kasserer, adm medlemsopplysninger i organisasjonsledd.

Plasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt ved arbeidssteder og virksomheter.

 

Veiledning: