Send e-post, sms og NTL-meldinger

På NTLs medlemsnett kan du sende e-post, sms eller NTL-meldinger til utvalg av medlemmene. I en prøveperiode er det gratis for organisasjonsledd å sende sms.

Publisert: 17.08.2018, sist endret 04.12.2020


Søk fram et utvalg medlemmer slik det står beskrevet i selvbetjeningsløsningen for medlemslister.

SMS-, epost- og NTL-meldingsikonet øverst lar deg sende ut til dette utvalget. Du kan også sende epost til enkeltmedlemmer.

Tilsvarende kan du sende ut til et utvalg av vervinnehaverne i styret ved å søke dem fram som beskrevet i selvbetjeningsløsningen for styreverv.

Tilgang:

Leder, kasserer, adm medlemsopplysninger i organisasjonsledd.

Plasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt ved arbeidssteder og virksomheter.

Veiledning: