Søk om støtte til å arrangere kurs

Organisasjonsledd kan søke om støtte fra OU-midlene og Aktivitetsfondet for å arrangere kurs for medlemmene.

Publisert: 17.08.2018, sist endret 05.09.2018


Tilgang

Leder og studieleder i organisasjonsleddet har automatisk tilgang. I tillegg kan man gi andre i styret rollen "Orgleddkursadministrator" dersom det er hensiktsmessig.

 

Plassering

https://intra.ntl.no/Modules/Kurs/SoknadKursstotte.aspx

 

Veiledning

e-læringskurs om støtte til orgledd-kurs

Søk om støtte til å arrangere kurs