Spesielt om særaldersgrenser

Hovedsammenslutningene på arbeidstagersiden underskrev en midlertidig avtale med arbeidsminister Anniken Hauglie om særaldersgrenser 12. desember 2018. Arbeidet med en endelig avtale skal være ferdig innen 1. november 2019.

Publisert: 14.12.2018, sist endret 14.12.2018


I avtalen heter det blant annet: "I påvente av en endelig avtale, videreføres det en tidligpensjonsordning for personer med særaldersgrense for årene fram til fylte 67 år. Tidligpensjonen skal beregnes på samme måte som i dag, dvs. som 66 prosent av pensjonsgrunnlaget justert for tjenestetid og innvilges etter samme regler som i dag."


I pensjonsavtalen fra 3. mars 2018 ble det enighet om at det også i framtiden vil være behov for særaldersgrenser. Arbeidet med å løse spørsmål om særaldersgrenser ble satt i gang høsten 2018. Den midlertidige avtalen som ble inngått 12. desember innebærer ingen endringer i pensjonsavtalen av 3. mars 2018 og prosessavtalen av 29. november 2018.

Nedenfor finner du:
- Avtale om midlertidige regler for særaldersgrense
- Prosessavtale 29.11.18