Sentralt varslingsutvalg

stop.png

I NTLs retningslinjer mot trakassering og seksuell trakassering beskrives et sentralt varslingsutvalg bestående av tre personer, en fra forbundsledelsen, en fra forbundsstyret og en forbundssekretær med god kompetanse om trakassering og seksuell trakassering.

 

Utvalget har i perioden 2019-2022 følgende sammensetning:
Leder: Fredrik Oftebro, vara: Ellen Dalen
Forbundsstyrets representant: Synnøve Bakken, vara: Bjørn Halvorsen
Forbundssekretær: Guro Vadstein

I denne brosjyren kan du lese mer om hva du kan gjøre hvis du opplever trakassering i NTL-sammenhenger.