Spesialsøk

Spesialsøk er søk etter ting du ikke finner i de vanlige medlemslistene. Eksempler er studentmedlemmer, vervinger, kursdeltagelser og medlemmer som ikke lenger er med i ditt organisasjonsledd, men som fortsatt er medlem i NTL som helhet.

Publisert: 11.11.2019, sist endret 11.11.2019


Veiledning: