– Når det ikke blir streik med et slikt flertall mener vi at medlemsdemokratiet settes til side. Vi kan selvfølgelig ikke gå inn i et nytt hovedoppgjør i samme situasjon, sier forbundsleder i NTL, Kjersti Barsok.

NTL: – Medlemsdemokratiet er satt til side

Styret i LO Stat trosser medlemmenes nei, og ber om frivillig lønnsnemnd. Norsk Tjenestemannslag (NTL) raser mot avgjørelsen, og kaller den udemokratisk og hårreisende. 

Resultatet i årets uravstemning i statsoppgjøret har mobilisert NTLs medlemmer i et omfang forbundet aldri før har opplevd. Forbundet ønsket en avtale som sikrer hele laget, og oppfordret derfor medlemmene til å stemme nei, noe et overveldende flertall også gjorde. Det var rekordhøy deltakelse i uravstemningen, med et resultat som etter vedtektene er bindende for LO Stat.

Når det ikke blir streik med et slikt flertall mener vi at medlemsdemokratiet settes til side. Vi kan selvfølgelig ikke gå inn i et nytt hovedoppgjør i samme situasjon, sier forbundsleder i NTL, Kjersti Barsok.

For at en uravstemning skal være gyldig, må 2/3 av medlemmene som omfattes av avtalen stemme, eller et absolutt flertall må ha stemt enten ja eller nei. Begge disse kriteriene er soleklart oppfylt.

Når en så stor andel av medlemmene stemmer nei til avtalen som foreligger, anså vi det som helt innlysende at det ville bli streik, sier Barsok.

NTLs medlemmer aksepterte ikke statens premiss om at lønnsutviklingen må individualiseres, og var klare til å streike for lønnsvekst til alle også i framtiden. De stemte nei fordi de ønsker en avtale som sikrer hele laget.

LO Stat sier de vil forsøke å bedre avtalen gjennom frivillig nemnd, noe NTL selvsagt håper blir mulig.

Vi har aldri opplevd en så stor valgdeltakelse og oppslutning, og vil takke medlemmene våre for det, sier Barsok.

Mer bakgrunn 

Resultatet av uravstemningen i LO Stat: 

  • Antall stemmeberettigede: 41 513 
  • Antall avgitte stemmer: 28 329 (68,2 %) 
  • Antall ja-stemmer: 6398 (22,6 %) 
  • Antall nei-stemmer: 21 608 (76,3 %) 
  • Antall forkastet/blanke: 430

Resultatet fra uravstemningen blant medlemmene i NTL:
  • Antall stemmeberettigede: 27 696
  • Antall avgitte stemmer:  22 123 (79,88 %)
  • Antall ja-stemmer: 2361 (10,67 %)
  • Antall nei-stemmer: 19451 (87,92 %)
  • Antall forkastet/blanke: 311 (1,41 %)

 

Se også: Spørsmål og svar etter beskjeden om frivillig lønnsnemd. 

 

Kontakt 

Oda Grønbekk
Kommunikasjonsrådgiver i NTL
92421215 / og@ntl.no

Tove
Lise Granli
 
Informasjonsansvarlig NTL 
91859230 / tlg@ntl.no 

 

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?