Statsbudsjettet

NTL sender hvert år innspill til departementene i forkant av budsjettbehandlingen og til stortingskomiteene om det foreliggende statsbudsjettet for å rette opp urimelige utslag og skjev fordeling.

Filtrer år

INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?