Orginal - Rød

Siste nytt fra NTL NAV Oslo

Uttalelse fra representantskapsmøte: NTL NAV reagerer på regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett

Uttalelse fra representantskapsmøtet i NTL NAV 13 mai 2022 om revidert nasjonalbudsjett.

13.05.2022

Uttalelse fra representantskapsmøte: NTL NAV reagerer på regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett

Uttalelse fra representantskapsmøtet i NTL NAV 13 mai 2022 om revidert nasjonalbudsjett.

13.05.2022

Uttale frå representantskapsmøte: Difor treng me ei tillitsreform

Uttale frå representantskapsmøte i NTL NAV 12 mai om tillitsreform

12.05.2022

Uttale frå representantskapsmøte: Difor treng me ei tillitsreform

Uttale frå representantskapsmøte i NTL NAV 12 mai om tillitsreform

12.05.2022

Uttalelse fra representantskapsmøte: NTL NAV krever tiltak mot omsorgstrøtthet

Uttalelse fra representantskapsmøtet i NTL NAV 12 mai 2022 om omsorgstrøtthet. Uttalelsen ble fremmet av NTL NAV Oslo og vedtatt av representantskapsmøtet.

12.05.2022

Uttalelse fra representantskapsmøte: NTL NAV krever tiltak mot omsorgstrøtthet

Uttalelse fra representantskapsmøtet i NTL NAV 12 mai 2022 om omsorgstrøtthet. Uttalelsen ble fremmet av NTL NAV Oslo og vedtatt av representantskapsmøtet.

12.05.2022

Uttalelse fra representantskapsmøte: Velferdsstaten trenger reparasjon og oppgradering

Uttalelse fra representantskapsmøte i NTL NAV 12 mai 2022 om velferdsstaten

12.05.2022

Uttalelse fra representantskapsmøte: Velferdsstaten trenger reparasjon og oppgradering

Uttalelse fra representantskapsmøte i NTL NAV 12 mai 2022 om velferdsstaten

12.05.2022

Siste nytt fra NTL

eForvaltningskonferansen 2022

eForvaltningskonferansen setter i år søkelys på digitalt utenforskap, desentralisering av tjenester og overvåkning i arbeidslivet.

07.09.2022

eForvaltningskonferansen 2022

eForvaltningskonferansen setter i år søkelys på digitalt utenforskap, desentralisering av tjenester og overvåkning i arbeidslivet.

07.09.2022

Last ned saksdokumentene til landsmøtet

Saksdokumentene for sakene som skal behandles på landsmøtet finner du på saklistesiden. Dokumentene inneholder grunnlagstekst, innkomne forslag og landsstyrets innstillinger. Enkelte saker får ikke innstillinger før på landsstyremøtet i oktober, og disse dokumentene legges derfor ut etter dette.

06.09.2022

Last ned saksdokumentene til landsmøtet

Saksdokumentene for sakene som skal behandles på landsmøtet finner du på saklistesiden. Dokumentene inneholder grunnlagstekst, innkomne forslag og landsstyrets innstillinger. Enkelte saker får ikke innstillinger før på landsstyremøtet i oktober, og disse dokumentene legges derfor ut etter dette.

06.09.2022

NTL-dagen 2022

Bli med på å synliggjøre NTL på arbeidsplassen med stand, seminar, frokost- eller lunsjmøte eller ved å gjøre
noe sosialt under NTL-dagene 22. august til 11. september. I år markerer vi at NTL har vært en viktig del av norsk arbeidsliv i 75 år.

01.09.2022

NTL-dagen 2022

Bli med på å synliggjøre NTL på arbeidsplassen med stand, seminar, frokost- eller lunsjmøte eller ved å gjøre
noe sosialt under NTL-dagene 22. august til 11. september. I år markerer vi at NTL har vært en viktig del av norsk arbeidsliv i 75 år.

01.09.2022

NTLs veileder til lokale forhandlinger i staten

NTLs veileder til lokale forhandlinger i staten har fått ny drakt, er oppdatert for 2022, og du kan laste den ned her.

26.08.2022

NTLs veileder til lokale forhandlinger i staten

NTLs veileder til lokale forhandlinger i staten har fått ny drakt, er oppdatert for 2022, og du kan laste den ned her.

26.08.2022

Hva skjer i NTL NAV Oslo?

Hva skjer i NTL?

Landsstyremøte

19.10.2022

19.10.2022 - 20.10.2022

Bestemmes senere

Landsmøte

07.11.2022

07.11.2022 - 11.11.2022

Oslo Kongressenter

Hvordan skrive et lønnskrav

Om oss

NTL NAV Oslo organiserer NTL-medlemmene som jobber ved NAV-enheter lokalisert i Oslo, med unntak av Arbeid- og Velferdsdirektoratet og NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Vi har over 1000 medlemmer. NTL NAV er vårt overordnede organisasjonsledd med 8800 medlemmer over hele landet.

NTL NAV Oslo består av:

 • NTL-medlemmer ved NAV Arbeid og ytelser Oslo,
 • NAV Familie og pensjon Oslo,
 • NAV Kontaktsenter Oslo og Vest-Viken,
 • NAV Klageinstans Oslo og Akershus,
 • NAV Kontroll Øst,
 • NAV Serviceenhet Oslo,
 • NAV Økonomi stønad - Dokumentsenter Oslo,
 • NAV-kontorene, fylkesadministrasjon og spesialenhetene i Oslo (NAV Tiltak, NAV Arbeidsrådgivning, NAV Arbeidslivssenter og NAV Oppfølging Utland).

NTL NAV Oslo

NTL NAV Oslo organiserer NTL-medlemmene som jobber ved NAV-enheter lokalisert i Oslo, med unntak av Arbeid- og Velferdsdirektoratet og NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Vi har over 1000 medlemmer. NTL NAV er vårt overordnede organisasjonsledd med 8800 medlemmer over hele landet.

NTL NAV Oslo består av:

 • NTL-medlemmer ved NAV Arbeid og ytelser Oslo,
 • NAV Familie og pensjon Oslo,
 • NAV Kontaktsenter Oslo og Vest-Viken,
 • NAV Klageinstans Oslo og Akershus,
 • NAV Kontroll Øst,
 • NAV Serviceenhet Oslo,
 • NAV Økonomi stønad - Dokumentsenter Oslo,
 • NAV-kontorene, fylkesadministrasjon og spesialenhetene i Oslo (NAV Tiltak, NAV Arbeidsrådgivning, NAV Arbeidslivssenter og NAV Oppfølging Utland).

Leder

Lillian Skrede

1. nestleder

Petter Gunerius

2.nestleder organisasjons-ansvarlig

Linda Booms

Kasserer

Jon Sigurd Sjursen Kvello

Sekretær

Vidar Hansen

Studieleder

Anuradha Varma

Ungkontakt

Loretta Grace Amoateng

Informasjons-ansvarlig

Tone Salthe

Personalsaks-ansvarlig

Carina Stokka

Solidaritets-ansvarlig

Hilde Venevil Sandhu

Kontakt oss

 • Ta kontakt på teams med:

- Din plasstillitsvalgt på arbeidsplassen (for kontaktinfo se: plasstillitsvalgt - under)

- Din tillittsvalgte i styret til NTL NAV Oslo (for kontaktinfo se: tillitsvalgte - over).

 • Eller på telefon med:

Leder:Lillian Skrede: 41297309
Nestleder:Petter G. Haug: 41237101

 • Yammer (app på teams): NTL NAV Oslo - åpen for alle som er ansatt i NAV, både medlemmer og ikke-medlemmer.

NTL NAV Oslo

 • Ta kontakt på teams med:

- Din plasstillitsvalgt på arbeidsplassen (for kontaktinfo se: plasstillitsvalgt - under)

- Din tillittsvalgte i styret til NTL NAV Oslo (for kontaktinfo se: tillitsvalgte - over).

 • Eller på telefon med:

Leder:Lillian Skrede: 41297309
Nestleder:Petter G. Haug: 41237101

 • Yammer (app på teams): NTL NAV Oslo - åpen for alle som er ansatt i NAV, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Plasstillitsvalgte

NAV Nordstrand

Amira Løvaas Jemmali

NAV Bjerke

Pär Johan Danielsson

NAV Frogner

LInda Christine Booms

NAV Arbeidslivssenter Oslo

Amir Jukovic

NAV Gamle Oslo

Anna Maria Kowalczyk

NAV Grorud

Elisabeth Kristiansen

NAV Tiltak Oslo

Martine Mollatt Rasmussen

NAV Tiltak Oslo

Cecilie Dalen Møll

NAV NAY Kristiania - Oslo

Andreas Sørestrand Øye

NAV Sagene

Petter Gunerius Haug

NAV Østensjø

Mariam Naeem

NAV Alna

Geir K Elstad Jansen

NAV Nordre Aker

Ingmar Ott

NAV Vestre Aker

Sigrun Moe

NAV Arbeid og helse Oslo

Wenche Engan

NAV St.Hanshaugen

Carina Louise Stokka

NAV Stovner

Tony Schultz

NAV Søndre Nordstrand

Gunhild Småland Presthus

NAV Ullern

Linn-Mee Tømmerbakke

NAV Serviceenhet Oslo

Uzma Nazir

NAV Kontroll Analyse Oslo

Anne Diana Martin Pathinathar

NAV Kontroll Øst - Oslo

Vibeke Sundal Buø

NAV Familie og pensjonsytelser Oslo 2

Sadiqa Iqbal

NAV Kontaktsenter Oslo

Vidar Hansen

NAV Familie og pensjonsytelser Styringsenhet

Mette Aakvik Bjørge

NAV NAY Styringsenhet Oslo

Aneth Fossen

NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 1

Trygve Akre

NAV Kontroll Medlemskap og Avgift

Elena Oliver

NAV NAY Sarpsborg - Oslo

Tonje Brandsdal Rognli

NAV Klageinstans Styringsenhet Oslo

Hans Olav Kirknes

NAV Oppfølging Utland

Annika Wik

NAV NAY Kristiania

Andreas Sørestrand Øye