Orginal - Rød

Om oss

NTL NAV Oslo organiserer NTL-medlemmene som jobber ved NAV-enheter lokalisert i Oslo, med unntak av Arbeid- og Velferdsdirektoratet og NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Vi har over 1000 medlemmer. NTL NAV er vårt overordnede organisasjonsledd med 8800 medlemmer over hele landet.

NTL NAV Oslo består av:

 • NTL-medlemmer ved NAV Arbeid og ytelser Oslo,
 • NAV Familie og pensjon Oslo,
 • NAV Kontaktsenter Oslo og Vest-Viken,
 • NAV Klageinstans Oslo og Akershus,
 • NAV Kontroll Øst,
 • NAV Serviceenhet Oslo,
 • NAV Økonomi stønad - Dokumentsenter Oslo,
 • NAV-kontorene, fylkesadministrasjon og spesialenhetene i Oslo (NAV Tiltak, NAV Arbeidsrådgivning, NAV Arbeidslivssenter og NAV Oppfølging Utland).

NTL NAV Oslo

NTL NAV Oslo organiserer NTL-medlemmene som jobber ved NAV-enheter lokalisert i Oslo, med unntak av Arbeid- og Velferdsdirektoratet og NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Vi har over 1000 medlemmer. NTL NAV er vårt overordnede organisasjonsledd med 8800 medlemmer over hele landet.

NTL NAV Oslo består av:

 • NTL-medlemmer ved NAV Arbeid og ytelser Oslo,
 • NAV Familie og pensjon Oslo,
 • NAV Kontaktsenter Oslo og Vest-Viken,
 • NAV Klageinstans Oslo og Akershus,
 • NAV Kontroll Øst,
 • NAV Serviceenhet Oslo,
 • NAV Økonomi stønad - Dokumentsenter Oslo,
 • NAV-kontorene, fylkesadministrasjon og spesialenhetene i Oslo (NAV Tiltak, NAV Arbeidsrådgivning, NAV Arbeidslivssenter og NAV Oppfølging Utland).

Leder

Petter Gunerius

1.nestleder

Linda Booms

2. nestleder organisasjons-ansvarlig

Roger Nordnes

Kasserer

Akwasi Gyambibi Osei

Sekretær

Jonathan Delgado Førland

Studieleder

Shahzad Ghazanfar

Informasjons-ansvarlig

Regina Lee Jones

Ungkontakt

Amira Løvaas Jemmali

Personalsaks-ansvarlig

Carina Stokka

Plasstillitsvalgte

NAV Alna

Geir K Elstad Jansen

NAV Arbeid og helse Oslo

Wenche Engan

NAV Arbeidslivssenter Oslo

Amir Jukovic

NAV Bjerke

Kim-Andre Lintho

NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 1

Maja Dezaux-Bygnes

NAV Familie og pensjonsytelser Oslo 2

Sadiqa Iqbal

NAV Familie og pensjonsytelser Styringsenhet

Tord Anders Eliassen

NAV Frogner

Hilde Venevil Sandhu

NAV Gamle Oslo

Anna Maria Kowalczyk

NAV Grorud

Pelinsu Esmekaya

NAV Grünerløkka

Jarle Engen

NAV Klageinstans Oslo og Akershus

Kristin Åsene Buskerud

NAV Kontaktsenter Oslo

Vidar Hansen

NAV Kontroll Analyse Oslo

Aina Dalland Jørgensen

NAV Kontroll Medlemskap og Avgift

Elena Oliver

NAV Kontroll Øst - Oslo

Vibeke Sundal Buø

NAV NAY Kristiania

Andreas Sørestrand Øye

NAV NAY Kristiania - Oslo

Andreas Sørestrand Øye

NAV NAY Styringsenhet Oslo

Aneth Fossen

NAV Nordre Aker

Ingmar Ott

NAV Nordstrand

Amira Løvaas Jemmali

NAV Oppfølging Utland

Annika Wik

NAV Sagene

Solav Abbas

NAV Serviceenhet Oslo

Uzma Nazir

NAV St.Hanshaugen

Carina Louise Stokka

NAV Søndre Nordstrand

Shahzad Ghazanfar

NAV Tiltak Oslo

Arne Bjørnvolden

NAV Ullern

Olsen Karoline

NAV Østensjø

Mariam Naeem

NAV NAY Sarpsborg - Oslo

Tonje Rognli Brandsdal

Kontakt oss

 • Ta kontakt på teams med:

- Din plasstillitsvalgt på arbeidsplassen (for kontaktinfo se: plasstillitsvalgt)

- Din tillittsvalgte i styret til NTL NAV Oslo (for kontaktinfo se: tillitsvalgte).

 • Eller på telefon med:

Leder:Petter G. Haug: 41237101
Nestleder:Linda Booms: 41274969
Org.sekretær:Roger Nordnes: 91898484

 • Yammer (app på teams): NTL NAV Oslo - åpen for alle som er ansatt i NAV, både medlemmer og ikke-medlemmer.

NTL NAV Oslo

 • Ta kontakt på teams med:

- Din plasstillitsvalgt på arbeidsplassen (for kontaktinfo se: plasstillitsvalgt)

- Din tillittsvalgte i styret til NTL NAV Oslo (for kontaktinfo se: tillitsvalgte).

 • Eller på telefon med:

Leder:Petter G. Haug: 41237101
Nestleder:Linda Booms: 41274969
Org.sekretær:Roger Nordnes: 91898484

 • Yammer (app på teams): NTL NAV Oslo - åpen for alle som er ansatt i NAV, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Hvordan skrive et lønnskrav

Promotert arrangement

Hva skjer i NTL NAV Oslo?

Høstkonferanse for medlemmer - Kielferga

06.11.2023

06.11.2023 - 08.11.2023

Kielferga

Hva skjer i NTL?

LO Stats tariffkonferanse i Kristiansand

16.01.2024

16.01.2024 09:00

Kristiansand

LO Stats tariffkonferanse i Bergen

17.01.2024

17.01.2024 09:00

Bergen

LO Stats tariffkonferanse i Tromsø

18.01.2024

18.01.2024 09:00

Tromsø

LO Stats tariffkonferanse i Oslo

18.01.2024

18.01.2024 09:00

Oslo

Siste nytt fra NTL NAV Oslo

Er seniorene en ressurs i arbeidslivet?

Uproduktive, umotiverte og treige. Jo da, fordommene mot eldre arbeidstakere er mange. Men forskningen viser det stikk motsatte. Og ikke overraskende er trivsel og selvbestemmelse de viktigste enkeltfaktorene for at seniorene som kan velge å bli pensjonist, fortsetter i jobb. 

Tekst: Petter Gunerius Haug

30.08.2023

Er seniorene en ressurs i arbeidslivet?

Uproduktive, umotiverte og treige. Jo da, fordommene mot eldre arbeidstakere er mange. Men forskningen viser det stikk motsatte. Og ikke overraskende er trivsel og selvbestemmelse de viktigste enkeltfaktorene for at seniorene som kan velge å bli pensjonist, fortsetter i jobb. 

Tekst: Petter Gunerius Haug

30.08.2023

MiniGaiden 2023, nr. 11

Revidert retningslinje for intern varsling, tillitsreform – leveranse 1, og møte i sentralt medbestemmelsesapparat (MBA) 22. august 2023. 

25.08.2023

MiniGaiden 2023, nr. 11

Revidert retningslinje for intern varsling, tillitsreform – leveranse 1, og møte i sentralt medbestemmelsesapparat (MBA) 22. august 2023. 

25.08.2023

Din stemme kan bli avgjørende i kommunevalget!

Nå er det valg til bystyre (kommunestyre) og bydelsutvalg i Oslo. Du kan enten stemme 10 eller 11 september eller du kan forhåndsstemme allerede nå. På meningsmålinger er det svært jevnt mellom høyre og de rødgrønne – din stemme kan være avgjørende. Hva du stemmer kan ha mye å si både for din arbeidshverdag og fritid.

22.08.2023

Din stemme kan bli avgjørende i kommunevalget!

Nå er det valg til bystyre (kommunestyre) og bydelsutvalg i Oslo. Du kan enten stemme 10 eller 11 september eller du kan forhåndsstemme allerede nå. På meningsmålinger er det svært jevnt mellom høyre og de rødgrønne – din stemme kan være avgjørende. Hva du stemmer kan ha mye å si både for din arbeidshverdag og fritid.

22.08.2023

Kurs i seniorpolitikk og pensjon

Den 28.august 2023 blir det holdt kurs i seniorpolitikk og pensjon. 

03.07.2023

Kurs i seniorpolitikk og pensjon

Den 28.august 2023 blir det holdt kurs i seniorpolitikk og pensjon. 

03.07.2023

Siste nytt fra NTL

LO Stats tariffkonferanser

LO Stat arrangerer tariffkonferanser som forberedelse til tariffoppgjøret 2024. Sjekk her når de kommer til et sted nær deg!

15.09.2023

LO Stats tariffkonferanser

LO Stat arrangerer tariffkonferanser som forberedelse til tariffoppgjøret 2024. Sjekk her når de kommer til et sted nær deg!

15.09.2023

Presentasjon til lokalvalget 2023

Noen ganger trenger man litt drahjelp, og vi hjelper!

29.08.2023

Presentasjon til lokalvalget 2023

Noen ganger trenger man litt drahjelp, og vi hjelper!

29.08.2023

Enighet om regler for særaldersgrenser

Det er enighet i forhandlingene om pensjonsreglene for arbeidstakere med særaldersgrenser. Store yrkesgrupper i offentlig sektor er nå endelig sikret en ordning som gir et anstendig pensjonsnivå, og en ordning som står seg over tid.

25.08.2023

Enighet om regler for særaldersgrenser

Det er enighet i forhandlingene om pensjonsreglene for arbeidstakere med særaldersgrenser. Store yrkesgrupper i offentlig sektor er nå endelig sikret en ordning som gir et anstendig pensjonsnivå, og en ordning som står seg over tid.

25.08.2023

NTLs rapport om åpenhetsloven

NTL er omfattet av åpenhetsloven. I denne rapporten kan du lese mer om status for vår oppfølging per 30. juni 2023. LOs veileder for aktsomhetsvurderinger og spørsmål om aktsomhetsvurderinger ligger som vedlegg i rapporten.

30.06.2023

NTLs rapport om åpenhetsloven

NTL er omfattet av åpenhetsloven. I denne rapporten kan du lese mer om status for vår oppfølging per 30. juni 2023. LOs veileder for aktsomhetsvurderinger og spørsmål om aktsomhetsvurderinger ligger som vedlegg i rapporten.

30.06.2023