Hjem  > Om oss  > Alle aktueltsaker

Alle aktueltsaker

Filtrer tema
Filtrer år
Temp image

Lønnsoppgjør

Publisert: 16.09.2021

Kulturstreiken trappes opp ytterligere

22.september trappes streiken i kultursektoren opp. Da går 121 nye medlemmer ut i streik.

Temp image

Publisert: 14.09.2021

NTL-leder: vi har store forventinger til det nye flertallet

- Dette er en god tirsdag for alle som vil ha en politikk med mindre forskjeller, som vil styrke velferdsstaten, ha et tryggere arbeidsliv og som vil sette fart i den grønne og rettferdige klimaomstillinga, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Temp image

Lønnsoppgjør

Publisert: 10.09.2021

Bilder fra streikevakter og arrangementer under kulturstreiken

Se hva som skjer under kulturstreiken!

Temp image

Omstilling

Publisert: 09.09.2021

NTL saksøker staten etter nedleggelse av domstoler

Søksmålsvarselet kommer i kjølvannet av den nye domstolstrukturen som ble innført i vår. Sorenskrivere og jordskifterettsledere i nedlagte tingretter og jordskifteretter mistet sine embeter. NTL har medlemmer blant alle grupper av ansatte i domstolene. - Vi kan ikke ha domstolledere som må holde seg inne med den utøvende makt for å unngå å bli organisert bort, sier Kristin Tollefsen, leder i NTL Domstolene.

Temp image

Lønnsoppgjør

Publisert: 08.09.2021

Kulturstreiken trappes opp

Kampen for rettferdig pensjon i kultursektoren fortsetter med full styrke. Fra i dag streiker 435 medlemmer i opera, orkestre og teatersektoren.

Temp image

Lønnsoppgjør

Publisert: 04.09.2021

Støtteerklæringer til de streikende i kultursektoren

Det kommer stadig inn støttemarkeringer for de streikende i kultursektoren. NTL, Creo og Fagforbundet streiker for rettferdig pensjon i teater-, opera- og orkestersektoren.

Temp image

Lønnsoppgjør

Publisert: 03.09.2021

Vi streiker for rettferdig pensjon i kultursektoren

Det er streik i teater-, opera- og orkestersektoren etter at LO Stat og Spekter ikke kom til enighet om pensjonsordning for kulturarbeiderne.

Temp image

Lønnsoppgjør

Publisert: 27.08.2021

Streikefare i kultursektoren - Krever kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser

Det er fare for streik i kultursektoren fra 3. september. Bakgrunnen for mulig konflikt er at arbeidsgiversiden nekter å stå ved løfter om en rettferdig pensjonsordning.

Temp image

NTLs organisasjon

Publisert: 26.08.2021

Valg av NTL-tillitsvalgte

NTL-tillitsvalgte velges av og blant NTL-medlemmene på arbeidsplassene vervet dekker. Her kan du lese om hvilke regler som gjelder og noen tips til det avstemningstekniske.

Temp image

Valg

Publisert: 20.08.2021

- Vi trenger en rødgrønn regjering for en grønn og rettferdig omstilling

- Nå trenger vi ei rødgrønn regjering som tar klimakrisa på alvor og som sikrer at den nødvendige omstillinga blir både grønn og rettferdig. Vi trenger ei regjering som sikrer at fellesskapet bærer kostnadene for omstillinga, ikke enkeltpersoner, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Temp image

Tillitsreform

Publisert: 18.08.2021

LO konkretiserer tillitsreformen

LO lanserte i dag et notat med forslag til hvordan en ny regjering etter valget kan forbedre de offentlige tjenestene og arbeidsforholdene i offentlig sektor.

Temp image

Kompetanse

Publisert: 13.08.2021

Pensjonskonferanse for unge medlemmer og tillitsvalgte

Pensjonsreformen har gjort mange av dagens unge må jobbe til de er over 70 år for å få en pensjon å leve av. Hvorfor er det sånn? Hva med dem som ikke kan jobbe til 70 år, men må slutte å jobbe når de er 62 år? Får de en pensjon å leve av? Dette er blant spørsmålene som tas opp på pensjonskonferansen 30. august.

Temp image

NTLs organisasjon

Publisert: 12.08.2021

Tidspunkt og frister for NTLs landsmøte 2022

NTLs landsmøte avholdes 7.-11. november 2022 i Oslo. Første innkalling til landsmøtet kommer senest 5. februar 2022. Den vil inneholde den foreløpige saklisten som landsstyret skal vedta i oktober. Her kan du lese litt om fristene for innsending av forslag og lignende.

Temp image

NTL mener

Publisert: 09.08.2021

Følg LOs arrangementer i Arendal digitalt og lokalt!

Hver dag under Arendalsuka sender LO direkte på nett fra kl 19:30. I tillegg er det regionale arrangementer rundt omkring i landet i løpet av uka. Sjekk her hva du kan få med deg hjemmefra, i Arendal eller i din egen region!

Temp image

Valg

Publisert: 04.08.2021

Se partienes svar på LOs viktigste saker

LO har stilt partiene en rekke spørsmål, og partiene har svart. Sjekk her hvordan de ulike partiene stiller seg til LOs politiske krav.

Temp image

Lønnsoppgjør

Publisert: 07.07.2021

Lokale forhandlinger i staten 2021

I det sentrale oppgjøret mellom LO Stat og staten ble det satt av en pott som skal fordeles i lokale forhandlinger i de statlige virksomhetene høsten 2021. NTLs veileder til lokale forhandlinger er oppdatert for 2021-oppgjøret. Ta en titt og forbered deg til forhandlingene, som skal være ferdig 31. oktober!

Temp image

Publisert: 02.07.2021

Aldri glemme - alltid kjempe

Kjersti Barsok skriver om 22. juli og den kampen vi må ta for å vinne over krefter som bygger oppunder hat, fremmedfrykt og rasisme. Les hele forbundslederspalta fra NTL-magasinet i juni/juli.

Temp image

Publisert: 01.07.2021

NTL og LO-advokatene vant fram i retten

NTL stevnet den spanske ambassade på grunn av manglende utbetaling av feriepenger. Oslo tingrett har slått fast at 15 ansatte ved den spanske ambassaden skal få utbetalt feriepenger for de siste fem årene. – Dette er veldig gode nyheter. Ifølge dommen gjelder norsk lov for lokalt ansatte ved ambassaden, sier forbundssekretær Tove Helvik i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Temp image

Publisert: 01.07.2021

Viderefører reiseavtaler i staten

Partene i staten har blitt enige om å videreføre dagens reiseavtaler i staten fram til nyttår. Det innebærer at dagens satser også videreføres.

Temp image

Lønnsoppgjør

Publisert: 30.06.2021

Stor streikefare i kultursektoren

Spekter nekter å oppfylle avtaler om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser for ansatte i orkestre, teatre og opera. Nå blir det mekling.- Spekter krever at vi skal godta en pensjonsordning hvor kvinner diskrimineres og taper penger. Dette i en sektor hvor om lag halvparten av de ansatte er kvinner, og alle ansatte hadde en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon før 2016, sier Dag Agledal, NTLs forhandlingsleder. Det kunne vi ikke godta.

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?