NTLs arbeid med personvern

NTL har satt i gang tiltak for tilpasning til bestemmelsene i EUs personvernforordning (GDPR).

Publisert: 20.06.2018, sist endret 01.11.2018


Last ned: NTLs personvernerklæring

Tiltakene som blir iverksatt i løpet første halvår 2019: 

- Alle medlemmer og tillitsvalgte kan selv hente en rapport over hvilke data NTL har lagret om deg.

- Rutine for å anonymisere personopplysninger om utmeldte etter at frister for hvilende rettigheter er utløpt.

- Tillitsvalgte undertegner avtale for tilgang til medlemsopplysninger for egne medlemmer, (og samtykke for ulike tilgangsnivå)

 

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli justeringer av dette senere om det blir etablert en bransjenorm for fagbevegelsen. 

NTL har oppnevnt Aino Korbi som personvernombud for perioden 2018-2020.

Alle henvendelser om personvern i NTL sendes til post@ntl.no