NTLs arbeid med personvern

NTL har satt i gang tiltak for tilpasning til bestemmelsene i EUs personvernforordning (GDPR).

Publisert: 20.06.2018, sist endret 13.11.2020


Personvernerklæring
Last ned: NTLs personvernerklæring
Les mer om hva NTL bruker personopplysningene til

Innsyn i opplysninger registrert om deg
Alle medlemmer og tillitsvalgte kan selv hente en rapport over hvilke data NTL har lagret om deg. For å gjøre dette, logg inn på Min side.

Taushetserklæring om opplysninger om andre personer
Tillitsvalgte undertegner avtale for tilgang til medlemsopplysninger for egne medlemmer, (og samtykke for ulike tilgangsnivå). Samtykket må gis første gang man logger inn i medlemslistefunksjonen.

Anonymisering av personopplysninger etter opphørt medlemskap
NTL har en automatisert rutine for å anonymisere personopplysninger om utmeldte etter at frister for hvilende rettigheter er utløpt. Rutinen er for tiden til testing før den settes i full drift.

Personvernombud
NTL har oppnevnt Aino Korbi som personvernombud for perioden 2018-2020.

Veileder for tillitsvalgte
NTL har laget en veileder for tillitsvalgte i praktisk arbeid med personvern i tillitsvalgtsarbeidet.

Henvendelser som personvern
Alle henvendelser om personvern i NTL sendes til post@ntl.no