Statsbudsjettet

statsbudsjettet

NTL sender hvert år innspill til departementene i forkant av budsjettbehandlingen og til stortingskomiteene om det foreliggende statsbudsjettet for å rette opp urimelige utslag og skjev fordeling.

Innspill til foreliggende budsjett

Kalenderår:

Innspill i forkant av statsbudsjettet