sikkerhetsklarering.jpg

Sikkerhetsklareringskonferanse 3. april

NTL inviterer til konferanse 3. april i Oslo for å diskutere samfunnets behov for sikkerhetsklarering og de utfordringer som nye krav til klarering har ført til. Hvilke arbeidsrettslige problemer oppstår på grunn av skjerpede krav og praktisering? Hva gjøres for å redusere sårbarheten i samfunnet og hvilke utfordringer kan oppstå? 

Publisert: 11.03.2019, sist endret 12.03.2019


Vi får mange gode innlegg som vil belyse flere sider ved sikkerhetsklarering, bl. a.; 
- Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), 
- Eldbjørg Løwer, leder av EOS-utvalget, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, 
- Direktør Gudmund Gjølstad fra Sivil klareringsmyndighet (SKM), 
- LO-advokat Imran Haider, 
- Kim Svarem, fungerende sjef for avdeling personellsikkerhet i Forsvarets sikkerhetsavdeling,
- forbundssekretær i NTL Guro Vadstein m.fl.      

Konferansen er gratis. 

Søknadsfrist: 26.03.2019

Programmet den 3. april starter kl. 10. og avsluttes innen kl. 16.
Se vår kursportal for mer informasjon, og oppdatert program: 
https://intra.ntl.no/Modules/Kurs/Kurspresentasjon.aspx?id=0bd847f4-d240-e911-80fc-005056b85a84  

Det er mulighet for andre enn NTLs medlemmer til å delta på konferansen. Ta kontakt med forbundssekretær lene.hagen@ntl.no for påmelding, hvis du ikke er NTL-medlem.

 


NTL hjelper deg om sikkerhetsklarering