Utlysning av verv!

Våre flinke studentsekretærer i Bergen og Oslo trekker seg til sommeren, og vi søker derfor etter nettopp DEG som har lyst til å ta over arbeidet. Vervet tilsvarer en 30% stilling og lønnes tilsvarende statens lønnstrinn 33.

NTL Ung søker ny studentsekretær i Oslo og Bergen
- kanskje er det deg vi ser etter?

 Delbar utlysningstekst

Er du en engasjert lagbygger som forstår fagbevegelsens betydning? Da er vi i NTL Ung på jakt etter deg! Vi jobber for å øke antallet studentmedlemmer i NTL og LO. NTL Ung skal være en attraktiv arena for studenter å organisere og engasjere seg i, og vi ønsker at våre studentmedlemmer har et godt aktivitetstilbud der de studerer. Dette kan du bidra til!

Per nå har vi tre studentsekretærer i 30% stilling i Oslo, Trondheim og Bergen. Nå søker vi deg som kan ta over vervet i Oslo eller Bergen i god tid før studiestart til høsten. Jobben med rekruttering og andre aktiviteter gjøres lokalt i din studieby, men koordineres sammen med ledelsen i NTL Ung og de andre studentsekretærene.

Jobben består av å opprette og å følge opp den lokale studentgruppen og koordinering av deres aktivitet. Du styrer i stor grad egen arbeidshverdag og får mulighet til å påvirke NTL Ungs fremtid - samtidig som du får et bredt nettverk. Studentsekretærens hovedansvar er verving, samt å sørge for at NTL Ung er synlig og aktiv på studiestedet.

Studentsekretæren skal:

-          verve studentmedlemmer

-          følge opp lokal studentgruppe

-          ha regelmessige standsvirksomheter

-          gjennomføre aktiviteter og arrangement på studiesteder

-          samarbeide med LO, relevante organisasjoner og andre organisasjonsledd i NTL

NTL Ung ønsker kandidater som:

-          er studentmedlem i NTL

-          ønsker å utvikle studenttilbudet i NTL og LO

-          har god rolle- og relasjonsforståelse

-          kan knytte kontakter og nettverk fra ulike miljø

-          evner å bygge lag og motivere andre

-          evner å tenke strategisk og langsiktig, både alene og i samarbeid med andre

Organisasjonserfaring fra studiestedene og kjennskap til NTL er en fordel, men ikke et krav.

Oppstart i mai eller juni. Det vil være overlapp og opplæringen med studentsekretæren som har vervet. Ta kontakt med Eirik Owren Holt på eoh@ntl.no, eller direkte til bergenstudent@ntl.no eller oslostudent@ntl.no hvis du har spørsmål om vervet eller tiltredelse.

Søknadsfrist 15.04.2019 - søknad og cv sendes til ung@ntl.no

Det følger av retningslinjer for NTLs studiestedssatsing at vervet velges for opptil et kalenderår, og du vil derfor inneha vervet fram til 31.12.2019 med mulighet for forlengelse.

Vi oppfordrer særskilt kvinner og minoriteter til å søke.