Orginal - Rød
Styret i NTL NAV Finnmark. Fra venstre: Marte O. Solli, Hilde Huru, Julie Harila Christensen, Anita Karlsen, Kristian Johansen, Anne Christin Øines Næss og Edita Tamosiunaite. Liggende på bildet Tone Konradsen, Ricky Mehmi og Tove Eriksen.
Foto
Renate Holsbøvåg-Lyngstad

NTL NAV Finnmark

Avdelinga har om lag 200 medlemmer og organiserer alle som har arbeidsted i Finnmark, med unntak av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging - som er en egen landsdekkende avdeling.


 

 

Styret

 

Leder   Ricky Mehmi
Nestleder   Tone Konradsen
Kasserer   Trond Gaasland
Sekretær   Krsitian Johansen
Studieleder   Marte Olaussen Solli
Organisasjonsansvarlig   Tatiana Stolyarova
Ung-kontakt   Nikolina Baic
Vara styremedlem   Hilde T. Huru
Vara styremedlem   Tove Eriksen

 

Revisorer

 

Revisor   Tatiana Verbute
Revisor   Edita Tamosiunaite
Vara revisor   Anita Karlsen

 

Hovedtillitsvalgte i Troms og Finnmark

 

Hovedtillitsvalgt   Ricky Mehmi
1. vara hovedtillitsvalgt   Siri Wågen
2. vara hovedtillitsvalgt   Marina Ingilæ
3. vara hovedtillitsvalgt   Emil Fridtjof Thomassen Kruke

Tema