Orginal - Rød

Lover og avtaler

På denne siden finner du en oversikt over tematiserte prosesser og en utlistning av relevante lover og avtaler med lenker. Vi anbefaler også at du tar en kikk på Compendia - denne tjenesten krever at du logger på via ntl.no.

 

 

Prosesser

 

 

Lover og avtaler

 

Arbeidsmiljøloven (Lovdata Pro)

Ferieloven (Lovdata Pro)

Hovedavtalen i staten (Regjeringen)

Hovedtariffavtalene i staten (Regjeringen)

Likestillings- og diskrimineringsloven (Lovdata Pro)

Personal- og lønnspolitikken i NAV (Navet)

Personalreglementet i NAV (Navet)

Protokoll om økonomiske vilkår ved utlån til prosjekter mv. av 08.09.14 (Navet)

Statens personalhåndbok (Lovdata Pro)

Statsansatteloven (Lovdate Pro)

Tilpasningsavtalen i NAV (Navet)

Tjenestetvistloven (Lovdata Pro)

 

 

 

 

 

 

Tema