Orginal - Rød
Jhunu Marita Tautra er leder i NTL NAV Møre og Romsdal.
Foto
Jan Rune Yanni Vikan

NTL NAV Møre og Romsdal

Avdelinga har om lag 400 medlemmer og organiserer alle som har arbeidsted i Møre og Romsdal, med unntak av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging - som er en egen landsdekkende avdeling.

 

Styret

 

Leder   Jhunu Tautra
Nestleder   Elisabeth Tovik
Kasserer   Thomas Heitmann
Sekretær   Jonas Gulliksrud
Ung-kontakt   Jonas Gulliksrud
Studieleder   Runar Endal
Verveansvarlig   Anette Øynebråten
Styremedlem   Kari Lene Valestrand
Vara styremedlem   Karoline Breivik
Vara styremedlem   Helge Kjønnøy (personalsaksansvarlig)
Vara styremedlem   Kristoffer Tangen Gjerde
Vara styremedlem   Elisabeth Remmen
Vara styremedlem   Malin Kjønvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema
NTLs organisasjon