Orginal - Rød

NTL NAV Vestland

Avdelinga har om lag 800 medlemmer og organiserer alle som har arbeidsted i Vestland, med unntak av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging - som er en egen landsdekkende avdeling.


 

 

Styret

 

Leder   Elin Almklov
Nestleder   Vegard Opedal
Kasserer   Birte Sletten
Sekretær   Anne Kari Moberg
Studieleder   Kari-Therese Eia
Organisasjonsansvarlig   Lene Løvik
Ung-kontakt   Bjørn Kieran Wathle
Styremedlem   Siv Dyrnes
Styremedlem   Jan Terje Kalstad
Styremedlem   Liv Marit Longva
Vara styremedlem   Christian Farias
Vara styremedlem   Astrid Fossdal
Vara styremedlem   Arne Jakob Vik Olsen
Vara styremedlem   Tor Erik Sjøvold

Tema
NTLs organisasjon