Orginal - Rød
Aasmund Aasland er leder for NTL NAV Rogaland.
Foto
Jan Rune Yanni Vikan

NTL NAV Rogaland

Avdelinga har om lag 650 medlemmer og organiserer alle som har arbeidsted i Rogaland, med unntak av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging - som er en egen avdeling.


 

 

Styret

 

Leder   Aasmund Aasland
Nestleder   Jorunn Eriksen
Kasserer   Thorleif Skimmeland
Sekretær   Siri Stenberg
Studieleder   Karoline Runestad
Organisasjonsansvarlig   Ellen Anette Malmin
Ung-kontakt   Geir Mardon Olsen
Styremedlem   Frode Torp Bjørdal
Styremedlem   Christin Selvær
Vara styremedlem   Anders Brodvold
Vara styremedlem   Rita Foss
Vara styremedlem   Frode Iversen

Tema
NTLs organisasjon