Orginal - Rød
Styret i NTL NAV Vestfold og Telemark. Bak fra venstre: Lillian Anita Kjøllestad, Malin Øren, Anne Karine Jensen, Morten Kaasa, Jeanett Arentz, Boushra Guremati, May Evelyn Jonsås og Karianne Heggeskog. Foran fra venstre: Jeanette Sogn, Lasse Ellingsen, Anne Tømmervåg Røed, Pernille Grung og Sigrid Huse.
Foto
June Helen Berg

NTL NAV Vestfold og Telemark

Avdelinga har om lag 650 medlemmer og organiserer alle som har arbeidsted i Vestfold og Telemark, med unntak av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging - som er en egen avdeling.


 

 

Styret

 

Leder   Anne Tømmervåg
Nestleder   Malin Øren Lund
Kasserer   Jeanette Sogn
Sekretær   Sigrid Huse
Studieleder   Enisa Edrizi
Styremedlem   Morten Kaasa
Styremedlem   May-Evelyn Jonsås
Styremedlem   Pernille Grung
Styremedlem   Boushra Guermati
1. vara styremedlem   Karianne Heggeskog
2. vara styremedlem   Jeanett Arentz
3. vara styremedlem   Magnus Møller
4. vara styremedlem   Lisbeth Nordli

 

 

Revisorer

 

Revisor   Elin Snedal Christiansen
Revisor   Åse Wrålid
Vara revisor   Irene Bakka

 

Valgkomite

 

Medlem   Hanne Nordhaug
Medlem   Kristiane H. Gjelstad
Medlem   Anette Engravslia
Medlem   Kim Johansen

Tema
NTLs organisasjon