Orginal - Rød
Kristian Strebel Grøv er leder for NTL NAV Vest-Viken
Foto
Jan Rune Yanni Vikan

NTL NAV Vest-Viken

Avdelinga har om lag 400 medlemmer og organiserer alle som har arbeidsted i Vest-Viken, med unntak av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging - som er en egen landsdekkende avdeling.


 

 

Styret

 

Leder   Kristian Strebel Grøv
Nestleder   Turid Larsen
Kasserer   Kristin Avdal
Sekretær   Anne Kristiansen
Studieleder  

Albert Aron Dahlberg

Organisasjonsansvarlig   Torild Hals
Ung-kontakt  

Ine Hatleberg Knutsen

Styremedlem   Elin Wiesener Jeng
Styremedlem   Frank Fjelldalen
Vara styremedlem   Marten Båsen
Vara styremedlem  

Brith Jorun Ek

Vara styremedlem   Wafa Abdullah
     
     

Tema
NTLs organisasjon