Orginal - Rød
Solfrid Borger er leder for NTL NAV Øst-Viken.
Foto
Jan Rune Yanni Vikan

NTL NAV Øst-Viken

Avdelinga har om lag 1000 medlemmer og organiserer alle som har arbeidsted i Øst-Viken, med unntak av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging - som er en egen landsdekkende avdeling.


 

Styret

 

Leder   Solfrid Borger 
Nestleder   Mats Grønlund 
Kasserer   Vibeke Aspelund
Sekretær   Grete Alnæs 
Styremedlem   Elin Grønnevik
Styremedlem    Henrik H. Nilsson 
Styremedlem    Eva Mølmen 
Styremedlem   Ingvild Bjørke Brovold 

Styremedlem

  Hege Engen 

Vara styremedlem

  Marte Mandt 
Vara styremedlem   Mohamed Amin Elmabrouki 
Vara styremedlem   Elisabeth Aasland 
Vara styremedlem   Ove Torheim-Sandvik 
Vara styremedlem   Kristoffer Eikemo 
Vara styremedlem   Hanne Westrum Skulstad
Vara styremedlem   Masoome Sobut
Vara styremedlem   Nsimire Sylvie Machozi
Vara styremedlem   Ester Espelund
Vara styremedlem   Harald Langstad

 

 

Revisorer

 

Revisor   Selliah Rajagopal
Revisor   Ulf Wennersgård
Vara revisor   Ingvild Arnesen
Vara revisor   Marte Smedsrud

Tema