Studentvelferd uten profitt

Studentvelferden er en essensiell del av alle studenters hverdag, og en grunnleggende trygghet for mange studenter. NTL Ung mener at studentvelferden på grunn av sine kvaliteter ikke kan utsettes for profittjaget til velferdsprofitører. Den klart største kostnaden for studenter er bolig. Å bygge statlig subsidierte studentboliger kan virker prisdempende på det private leiemarkedet, og styrker studenters privatøkonomi. NTL Ung mener også at det er viktig at utsatte grupper ivaretas for å sikre reell likhet til utdanning. Det må derfor tilrettelegges bedre for studenter med nedsatt funksjonsevne og studenter med barn.

NTL Ung vil:

  • at studentvelferden skal drives uten profitt, og at alt overskudd fra Studentsamskipnadene skal gå tilbake til studentvelferden
  • at det skal bygges 4000 nye studentboliger årlig. Det er også viktige at allerede eksisterende studentboliger blir vedlikeholdt
  • at studentrabatten på kollektivtransport, helsetjenester, kulturtilbud og andre samfunnstjenester må utvides, og også skal gjelde lærlinger
  • at man skal gjeninnføre Lånekassens reisestøtte for alle norske studenter i og utenfor Norge
  • at studenter med nedsatt funksjonsevne skal ha rett til økt økonomisk støtte, nok timer med BPA og tilrettelagte studentboliger
  • at det skal være full barnehagedekning, flere studentboliger for familier og økt økonomisk støtte til studenter med barn, forvaltet av studentsamskipnaden

Tema
NTL Ung politisk plattform