Om NTL Ung

NTL Ung er et faglig og organisatorisk tilbud til alle medlemmer under 35 i Norsk Tjenestemannslag. Som ungt medlem i NTL er du automatisk i målgruppen til NTL Ung. Vi er de unges stemme i forbundet og vi løfter våre perspektiver når det trengs, både innad, i LO og mot politikere. Vi organiserer egne kurs, konferanser og lager møteplasser, og gir unge i NTL en mulighet til å bygge nettverk og kompetanse for framtidas fagbevegelse.

NTL Ung ble vedtatt opprettet av NTLs landsmøte i 2014. Vi velger våre egne unge tillitsvalgte på NTL Ung-konferansen hvert år, og dessuten vår egen politiske plattform. Vi er en tydelig politisk stemme og engasjerer oss i mange saker. NTL Ungs leder og nestleder holder til på forbundets hovedkontor i Oslo, og samarbeider med landsforeninger og foreninger om vervestrategier, ungdomsorganisering, politikk og skolering. Vi administrerer også forbundets satsing på studenter gjennom studiestedsatsningen.