NTL UNG mener

NTL Ung jobber for et samfunn hvor alle innbyggerne er frie og har like reelle muligheter. Vi vil derfor ha et samfunn med små forskjeller mellom folk. Vi jobber for trygghet for arbeid og inntekt og rettighetene til alle studenter og arbeidstakere. 

NTL Ung setter menneskelige verdier foran materiell velstand og økologi foran økonomisk vekst. Vi jobber for et samfunn der solidaritet ikke kjenner grenser.

Alle unge medlemmer i NTL kan være med å vedta den politiske plattformen vår. Det gjør vi hvert år på NTL Ung-konferansen. Plattformen bygger på NTLs prinsipp- og handlingsprogram, men er basert på hva de unge i NTL vil jobbe for og hvilke saker vi vil prioritere. 

 

Arbeidsliv

Faste, hele stillinger og solidarisk lønnspolitikk

ReadMore

Pensjon

ReadMore

Velferdsstaten og offentlig sektor

ReadMore

Digitalisering og robotisering

ReadMore

Sivilsamfunn

ReadMore

Studentvelferd

ReadMore

Utdanning og kompetanse

ReadMore

Forskning og høyere utdannelse

ReadMore

Likestilling

ReadMore

Inkludering og mangfold

ReadMore

Klima og miljø

ReadMore

Global rettferdighet

ReadMore

Handlingsplan 2019-2021

ReadMore

Fokusområder