Rettferdig fordeling og internasjonal solidaritet

Verden har ressurser nok til at alle mennesker kan leve godt, men disse er urettferdig fordelt. For å få en rettferdig og fredelig verden trengs en radikal omfordeling av makt og ressurser, en energibruk som ikke skaper farlige klimaendringer og en økonomi underlagt demokratisk styring.

Klima- og miljøutfordringene har et særdeles internasjonalt og solidarisk aspekt ved seg. Den fattigste delen av befolkningen i de fattigste landene på jorden rammes hardest. Disse delene av verden har stått for en den absolutt minste delen av utslipp historisk sett. Internasjonal solidaritet og demokrati er viktig for fagbevegelsen.

NTL Ung vil:

  • derfor samarbeide med unge i internasjonal fagbevegelse for å styrke arbeidstakers rettigheter i hele verden
  • styrke Norges politiske bidrag til fredsbygging og utvikling i sårbare stater til beskyttelse av sivile og respekt for humanitære prinsipper i væpnet konflikt
  • at NTL skal prioritere internasjonale prosjekter i regi og samarbeid med Norsk Folkehjelp
  • at fagbevegelsen i Norge tar ansvar og tilrettelegger for en overføring av ressurser, teknologi og kunnskap til de som trenger det mest
  • støtte LO i sitt arbeid for internasjonal økonomisk boikott av Israel

Tema
NTL Ung politisk plattform