Studenters arbeidsvilkår og -miljø

NTL Ung vil sikre studenter et godt og trygt arbeidsmiljø, både på og utenfor studiestedet. Det er sentralt å styrke studenters arbeidsforhold og sørge for tilstrekkelig med egnede arbeidsplasser, hva angår lesesaler, grupperom og luftkvalitet. Studenter ved institusjoner som har utdanning og forskning som hovedformål har i dag ikke samme rettigheter knyttet til HMS som ansatte ved institusjonen. Derfor vil NTL Ung styrke kompetansen om et trygt arbeidsmiljø for studenter. Videre må det legges til rette for at studenter skal kunne varsle om kritikkverdige undervisnings- og arbeidsforhold.

De fleste studenter må arbeide ved siden av studiet. De fleste jobber deltid eller som ringevikarer. Som gruppe preges studenter av dårlige lønns- og arbeidsvilkår, manglende stillingsvern og mangel på tariffestede rettigheter. Dette ble særlig tydelig under viruspandemien i 2020-2021.

NTL Ung vil:

  • bygge flere og bedre lesesaler, grupperom og sosiale rom som legger grunnlag for faglig aktivitet
  • sikre gode ordninger og vern for varsling, slik at studenter kan varsle om kritikkverdige undervisning- og arbeidsforhold
  • styrke kompetansen om et trygt arbeidsmiljø for studenter. Kompetansen må økes i sektoren, blant studentenes tillitsvalgte og verneombud
  • lage nasjonale retningslinjer for studenters obligatoriske praksis slik at alle studenter sikres forsvarlig arbeids- og hviletid i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser
  • fagorganisere studenter for å sikre deres faglige rettigheter, samt spre god informasjon om disse
  • jobbe for at studenter som mister jobben får dagpengerettigheter
  • ha tilbud om gratis bind, tamponger og menskopp på alle universiteter og høyskoler

Tema
NTL Ung politisk plattform