Studiestøtte

Lik rett til utdanning er et grunnleggende demokratisk prinsipp og all utdanning har en verdi.

Offentlig høyere utdanning skal derfor være tilgjengelig for alle. NTL Ung mener nivået på studiestøtten er med på å opprettholde et klasseskille. Studiefinansieringen må sikre at alle uavhengig av alder, kjønn, økonomi eller sosial situasjon har lik rett til utdanning, og tillate studier på heltid.

NTL Ung vil:

  • holde offentlig høyere utdanning fritatt for skolepenger
  • øke studielån- og stipend til minst halvannen ganger folketrygdens grunnbeløp (1,5G) og øke fratrekket fra basisrenten for å sikre en lav rente på studielån
  • øke stipendandelen til 70 prosent og studielånsrenten skal være lav og politisk vedtatt av stortinget
  • jobbe for at omgjøring av studielån til stipend kun skal knyttes til studiepoeng

Tema
NTL Ung politisk plattform