Nytt styre og ny nestleder

NTLUNGnyttstyre230317.jpg

NTL UNG gjennomførte NTL UNG konferansen 2017 på Sundvollen hotell i perioden 22.-24. mars og valgte der et nytt styre. Sittende nestleder Stian Juell Sandvik valgte ikke å ta gjenvalg i år, og det ble valgt ny nestleder.

NTL UNGs nye nestleder er Eirik Owren Holt. Han er utdannet jurist fra Bergen, og har permisjon fra jobben som saksbehandler i UDI, der han var ungdomstillitsvalgt for NTL UDI. Eirik har vært delaktig i å arrangere seminar for unge NTLere i Oslo, og har satt sitt hovedmål for året som kommer å besøke minst åtte fylker og ha møter med NTLere og Los fylkeslag. Eirik fortsetter NTL UNGs tradisjon med at nestleder er i permisjon fra midlertidige engasjement og har bruken av midlertidighet i statlig sektor som en av sine viktigste saker innen NTL. I tillegg vil han jobbe tett opp mot NTLs studiestedprosjekt og ha fokus på studentmedlemmer og deres rettigheter, både i sommerjobben og som studenter!

Leder Sahar Azari ble gjenvalgt og får, sammen med Eirik Holt, med seg Sigrid Valberg i Arbeidsutvalget (AU).  Styret består i tillegg til disse tre av Torgeir Homme (NTL NAV), Aleksander Dyrnes (NTL Student), Sara Sundby (NTL UiO), Trond Inge Bratli (NTL Skatt), Pernille Fjørtoft (NTL Student) og Synnøve Haldorsen (NTL Sentralforvaltningen) og med varamedlemmene Jørgen Thorkelsen (NTL Sentralforvaltningen), Cecilia Novas (NTL Universiteter og høyskoler) og Julia Heiberg (NTL NAV). NTL UNG ser fram til å jobbe med mange spennende saker og ikke minst Stortingsvalget i året som kommer!

Deling