NTL Ung-konferansen

NTL Ung-konferansen for 2018 arrangeres 27.-29 mars på Sundvolden hotell. 

 

Fristen for å melde inn representanter til årsmøtet er 20. februar! Etter denne fristen vil alle påmeldte representanter, varaer og utvalgte observatører få tilsendt informasjon om reisebestilling, forkurs og oppmøte. 

På denne siden kommer vi til å legge ut informasjon som er relevant for gjennomføringen av møtet, i tillegg kan du følge arrangementet på facebooksiden: NTL Ung-konferansen 2019

Påmelding via NTLs kurssystemerPåmelding!

Styrets forslag til ny politisk plattform blir lagt ut i slutten av februar. Informasjon om hvordan du selv sender inn forslag, plattform for 2018 og andre finnkomne forslag finner du her

Styrets forslag til ny politisk plattform

Styrets forslag til ny handlingsplan

I år vil det være åpent for å levere inn forslag under konferansen, men vi oppforder alle til å sende inn forslag innen 15. mars slik at styret kan innstille og gjøre forslagene kjent for alle deltakere.

 

Saksliste for konferansen

1. Åpning

2. Konstituering

3. Årsberetning

4. NTL Ungs handlingsplan 2019-20

5. Politisk plattform

6. Uttalelser

7. Øvrige innkomne forslag

8. Valg

9. Avslutning

Styrets forslag til møteledelse

Relaterte dokumenter for Praktisk info

Deling