NTL Ung-konferansen 2018

Redaksjonskomiteenes innstillinger er som følger:

Redaksjonskomiteen for Landsmøtesaker. 

Redaksjonskomiteen for politisk plattform

Nytt kapittel om pensjon

Redaksjonskomite for handlingsplan

Uttalelse om Acer

Uttalelse om pensjon

Årets NTL Ung-konferanse avholdes på Sundvollen hotell 12.-14. mars.

Forslag kan sendes inn her https://medlem.ntl.no/ung/forslag18

Redaksjonskomitenes innstilling

Handlingsplanen

Uttalelser

Redaksjonskomitens innstilling til politisk plattform

Redaksjonskomitens helhetlig forslags til politisk plattform

 

Møtet blir avholdt papirløst. Vi oppfordrer alle til å laste ned sakspapirene på PC, nettbrett eller mobilen og ta det med, eventuelt printe det ut selv før årsmøtet. Sakspapirer oppdateres kontinuerlig her.

NTLs prinsipp og handlingsprogram og NTL Ungs mandat og retningslinjer ligger til grunn for NTL Ungs arbeid. NTL Ungs mandat og retningslinjer fastsettes av NTLs Landsstyre.

NTL Ungs Mandat og retningslinjer             

Landsforeninger og avdelinger velger sine representanter etter NTL Ungs mandat og retningslinjer og ut i fra medlemstall per 31.12.17. Mandatsfordeling

Sakliste

Sakliste for NTL Ung- konferansen 2018:

Sak 1. Åpning

Sak 2. Konstituering

          Styrets forslag til forretningsorden: Forretningsorden

          Styrets forslag til: dirigenter, sekretærer, protokollkomite, tellekorps, redaksjonskomite politisk plattform, redaksjonskomite Landsmøtesaker og redaksjonskomite for handlingsplan og uttalelser. 

           Fullmaktskomiteens innstilling

Sak 3. Årsberetning

Sak4. Politisk plattform

         Innkommende forslag til politisk plattform (oppdateres etter forslagsfristen)

           Sak 5. Uttalelser

            Styrets forslag til uttalelser:            

         Innkommende forslag til uttalelser

          

Sak 6. Handlingsplan

Sak 7. Budsjett

Sak 8. Landsmøtesaker 

Sak. 9 Valg

          Valgkomiteens innstilling

          Styrets innstilling til valgkomite

          Veileder for valgkomitee 

Sak 10. Avslutning

(Trykk på saken for å åpne dokumentet)

 

NTL Ung-Konferansen 2018

Program

Mandag 12. mars

10:00 Forkurs: Introduksjon til NTL Ung-konferansen v/forbundssekretær Finn Olav Haga

12:00 Åpning

13:00 Lunsj

14:00 Innledning ved Solfrid Lerbekk, tidligere ungdomsekretær i LO og stortingsrepresentant for SV

 

15:15 Verksteder

  1. Hersketeknikker v. Linn Elise Øhm Mehlem, leder i RU
  2. Verving - vil du vite hvorfor v. Eddie Ingebritsen, forbundssekretær
  3. Lønnsforhandlinger v. Guro Vadstein, forbundssekretær
  4. Pensjon - slik at du forstår det, v. Åsne Skjelbred Refsdal, NTL Sentralforvaltningen

16:15 Verksteder

  1. Ung i arbeidslivet (for studenter) v. Eirik Owren Holt, nestleder NTL Ung
  2. Pensjonsoppgjøret 2018 v. Ingerid Marie Utvik, forbundssekretær
  3. Hvordan organisere et ungdomsutvalg v. Finn Olav Haga, forbundssekretær
  4. Trakasering og varsling, v. Guro Vadstein, forbundssekretær

 

17:00 Åpning og konstituering

            Sak 1: Åpning

            Sak 2: Konstituering

            Sak 3: Årsberetning

            Sak 4: Valgkomiteens innstilling

 

19:00 Slutt på program

20:00 Middag med påfølgende sosialt program

Tirsdag 13. mars

09:00   Sak 4: Politiskplattform

            Debatt

11:00 Sak 6 og Sak 7: Handlingsplan og budsjett

              Debatt

12:00   Sak 5: Uttalelser

13:00   Lunsj

14:00   Innledning om NTLs Landsmøte ved forbundsleder John Leirvaag

15:30   Sak 8: Landsmøte 2018

            Debatt

17:00   Sak 9: Valg

19:00   Slutt på program

20:00 Festmiddag

Onsdag 14. mars

09:00   Votering og vedtak

12.30   Sak 10: Avslutning

13:00   Lunsj

14:00   Avreise 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

NTL Ung ble opprettet i 2014 og hadde sin første konferanse i 2015. Her ble det første NTL Ung styret valgt i tillegg til å vedta NTL Ungs politisk plattform og handlingsplan. NTL Ung har siden konferansen brukt tiden til å bygge opp NTL Ung og starte arbeidet. NTL Ung konferansen er NTL Ung høyeste organ, og på denne konferansen skal vi legge kursen for NTL Ung året som kommer.

Frist for å sende inn forslag fra landsforeningene er 5. mars 2018.
Forslag kan sendes inn her https://medlem.ntl.no/ung/forslag18
Frist for å melde inn representanter er 5. februar 2018.

 

Ordliste

Har du spørsmål om konferansen, ta kontakt med nestleder Eirik Owren Holt, eoh@ntl.no eller på telefon 92 40 48 44.