NTL Ung-konferansen 2017

 

Redaksjonskomitenes innstilling

Handlingsplanen

Uttalelser

 Redaksjonskomitens innstilling til politisk plattform

Redaksjonskomitens helhetlig forslags til politisk plattform

 

Møtet blir avholdt papirløst. Vi oppfordrer alle til å laste ned sakspapirene på PC, nettbrett eller mobilen og ta det med, eventuelt printe det ut selv før årsmøtet. Sakspapirer oppdateres kontinuerlig her.

NTLs prinsipp og handlingsprogram og NTL Ungs mandat og retningslinjer ligger til grunn for NTL Ungs arbeid. NTL Ungs mandat og retningslinjer fastsettes av NTLs Landsstyre.

NTL Ungs Mandat og retningslinjer             

Landsforeninger og avdelinger velger sine representanter etter NTL Ungs mandat og retningslinjer og ut i fra medlemstall per 31.12.16. Mandatsfordeling

Sakliste

Foreløpig sakliste for NTL Ung- konferansen 2017:

Sak 1. Åpning

Sak 2. Konstituering

          Styrets forslag til forretningsorden: Forretningsorden

          Styrets forslag til: dirigenter, sekretærer, protokollkomite, tellekorps, redaksjonskomite politisk plattform og redaksjonskomite for handlingsplan.

           Forslag til redaksjonskomite for uttalelser

           Fullmaktskomiteens innstilling

Sak 3. Årsberetning

Sak4. Politisk plattform

           Studentkonfernsens forslag

         Innkommende forslag til politisk plattform

           Sak 5. Uttalelser

            Styrets forslag til uttalelser:

            Solidaritet med sørafrikanske landarbeidere

            Kun varig vern er godt nok

            Kun fast jobb gir fast jobb  

         Innkommende forslag til uttalelser

          Arbeidsplassen får du senere

          Et grunnlag for fagbevegelsens fremtid 

          Rasjonelle anbud

          Utflytting av statlige arbeidsplassar

           Komplett oversikter over: Innkommende forslag til uttalelser

                                      

Sak 6. Handlingsplan

Sak 7. Budsjett
Sak 8. Øvrige innkomne forslag 

Sak. 9 Valg

          Valgkomiteens innstilling

            Styrets innstilling til valgkomite

          Veileder for valgkomitee 

Sak 10. Avslutning

(Trykk på saken for å åpne dokumentet)

NTL Ung-Konferansen 2017

Program

Onsdag 22. mars

10:00 Forkurs: Introduksjon til NTL Ung-konferansen v/forbundssekretær Finn Olav Haga

12:00 Åpning

13:00 Lunsj

14:00 LO Kongressen 2017 – Det grønne skiftet?

            v/ Nestleder i NTL Kjersti Barsok og Nestleder i Industri Energi Frode Alfheim

15:15 Verksteder

            Tale og debatteknikk v/ Leder i Rød Ungdom Linn-Elise Øhn Mehlen

            Verving v/ Styremedlem i NTL Ung Anders Kvanli og Jørgen Thorkelsen

            LO Kongressen 2017 v/ Leder NTL Ung Sahar Azari

            Kurs og muligheter i NTL v/ Finn Olav Haga

16:15 Verksteder

            Lønnsforhandlinger v/ forbundssekretær Leif Helland

            Ung i arbeidslivet (for studenter) v/ Nestleder NTL Ung Stian Juell Sandvik

            Internasjonal solidaritet, Palestina v/ Philip Rynning Coker leder av Norsk  Folkehjelp Solidaritetsungdommen

            Pensjon – Sånn at du forstår det, v/ Åsne Skjelbred Refsdal NTL Sentralforvaltning

17:00 Ungdomsdebatt

19:00 Slutt på program

20:00 Middag

 Torsdag 23. mars

 09:00 Åpning og konstituering

            Sak 1: Åpning

            Sak 2: Konstituering

            Sak 3 Årsberetning

10:00   Sak 4: Politiskplattform

            Debatt

13:00   Lunsj

14:00   Veivalget 2017 - Arbeidsmiljøloven

             Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik

15:15 Sak 5: Uttalelser

            Debatt

16:00 Pause

16:15  Sak 6 og Sak 7: Handlingsplan og budsjett

              Debatt

17:00   Sak 9: Valg

20:00 Festmiddag

Fredag 24. mars

09:00   Votering og vedtak

12.30   Sak 10: Avslutning

13:00   Lunsj

14:00   Avreise 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

NTL Ung ble opprettet i 2014 og hadde sin første konferanse i 2015. Her ble det første NTL Ung styret valgt i tillegg til å vedta NTL Ungs politisk plattform og handlingsplan. NTL Ung har siden konferansen brukt tiden til å bygge opp NTL Ung og starte arbeidet. NTL Ung konferansen er NTL Ung høyeste organ, og på denne konferansen skal vi legge kursen for NTL Ung året som kommer.

Frist for å sende inn forslag fra landsforeningene og melde inn representanter er 5 uker før konferansen, 15. februar 2017.

Ordliste

Har du spørsmål om konferansen, ta kontakt med nestleder Stian Juell Sandvik, sjs@ntl.no eller på telefon 415 63 409.

Deling