Uttalelse om pensjon

sahar2.jpg

NTL Ung har i dag en uttalelse om pensjon på trykk i Klassekampen. Teksten kan du også lese her.

Pensjon, hva blir igjen til oss?

 

Vi unge er framtidens pensjonister og derfor er det viktig at vi inviteres til å diskutere pensjonssystemet vi skal ha i Norge. NTL Ung organiserer studenter og ansatte i offentlig sektor under 35 år og vi vil påvirke morgendagens pensjonsordninger.

 

Demografien de kommende årene tilsier at pensjonsutgiftene kommer til å øke. Dette rettferdiggjør ikke å overføre ansvaret for pensjon til den enkelte, men bør heller være et incentiv til å styrke de kollektive løsningene. Vinnerne av individuell pensjonssparing er bankene! Brede, kollektive løsninger gir mindre administrasjon og sikrer likebehandling.

 

Alderspensjon i folketrygden

Levealdersjustering innebærer at arbeidstakerne stadig må jobbe lengre for å få samme pensjon som de som går av i dag har etter 67 år. NTL Ung mener at dette gir urettferdige utslag som ikke tar høyde for at ikke alle har samme mulighet til å stå like lenge i arbeid. Noen av oss, både i dag og i fremtiden, kan stå lengre i jobb fordi vi lever lengre og har bedre helse inn i alderdommen. Rørleggere, sykepleiere og andre med fysisk krevende yrker har imidlertid ofte ikke annet valg enn å gå av tidlig av helsemessige årsaker. Disse straffes hardt i den nye alderspensjonen i folketrygden. Sånn kan vi ikke ha det.

 

Vi savner tiltak som gjør det attraktivt å stå lenge i arbeid uten å straffe dem som ikke kan klare dette.

 

 

Tjenestepensjon

NTL Ung krever at pensjonsoppsparingen i obligatorisk tjenestepensjon(OTP) må starte ved første krone. Arbeidsgiver skal ikke kunne fraskrive seg ansvaret gjennom å ansette unge i lave stillingsbrøker eller til lavere lønninger. Pensjonssparing fra første krone vil være med på sikre pensjonsopptjeningen til dem som ikke kan stå like lenge i arbeid eller går gjennom livet uten faste, trygge jobber.

 

En annen utfordring er at mange oppgaver som tidligere har blitt gjort i statlig regi blir konkurranseutsatt og privatisert, som for eksempel renholdspersonell i forsvaret. Dette bekymrer oss, da konsekvensen ofte blir at de ansatte får en dårligere pensjonsordning og kan tape store summer sent i livet. NTL Ung krever derfor at offentlige stillinger som privatiseres sikres en tjenestepensjon tilsvarende offentlig tjenestepensjon.

 

Veien videre

Pensjonsreformen er urettferdig mot de som vokser opp i dag og som skal bli morgendagens pensjonister. Vi kan ikke godta at pensjonene våre blir avgjort av dem som snart går av, og som derfor har større insentiv til å beholde sine ordninger heller enn å lage et godt og bærekraftig system for fremtiden. NTL Ung krever at ungdommen skal ha en plass ved bordet!

 

Sahar Azari
Leder NTL Ung

Deling