NTL Ung oppfordrer til forpliktende samarbeid med tunisisk fagbevegelse.

Faner

På NTL Ung-konferansen vedtok vi en internasjon uttalelse om samarbeid med den tunisiske fredsprisvinneren Union Generale Tunisienne du Travail (UGTT).

Internasjonal solidaritet på tvers av landegrenser

 

Revolusjonen i Tunisia i 2011, også kjent som Jasminrevolusjonen, sendte sjokkbølger gjennom hele Nord- Afrika. Opptøyene var et folkelig opprør for politiske og økonomiske reformer. Revolusjonen ble utløst da en ung grønnsaksselger satte fyr på seg selv i en desperat protest mot sine dårlige livsvilkår i Tunisia. Kort tid etter fulgte et lokalt opprør som utviklet seg til en landsomfattende bevegelse mot det tunisiske maktapparatet. President Ben Ali måtte gå av og forlate landet 14. januar 2011 etter 23 år som sittende president.

Fagbevegelsens sentrale og ledende rolle under revolusjonen i 2011 har gitt dem økt oppslutning og politisk anerkjennelse. Den største hovedsammenslutningen i Tunisia heter Union Generale Tunisienne du Travail (UGTT). Ifølge UGTT økte medlemstallet fra ca. 600 000 til ca. 900 000 etter Jasminrevolusjonen. Fagbevegelsens kamp for demokratiske verdier og et likestilt samfunn har ført til økt oppslutning om UGTT. UGTT var arbeidstakersiden i den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog som mottok Nobels fredspris i 2015.

Tunisia regnes i dag som en av Afrikas mest konkurransedyktige økonomier og rangeres foran både Portugal og Hellas. Arbeidsledigheten blant unge i Tunisia er imidlertid høy, og er ifølge den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) på over 35 prosent. En stor andel av disse er unge med høy utdanning. Spesielt for kvinner i Tunisia er situasjonen fortsatt meget utfordrende og det er store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Det er imidlertid en merkbar endring med mer fokus på både kvinner og ungdom fra både myndighetene og fagbevegelsen i Tunisia de siste årene.

UGTTs kongress 2017 i vedtok en paragraf som sikrer kvinnerepresentasjon gjennom kvotering. I følge vedtaket skal to plasser i alle organ på distrikts- og nasjonalt nivå forbeholdes kvinner. Av de 12 som ble valgt til UGTT ledelse i 2017 var en av dem kvinne; Naima Hammami. Hun har fått ansvaret for internasjonale spørsmål.

NTL Ung støtter utviklingen i tunisisk fagbevegelse og berømmer det økte fokuset på likestilling og utfordringer for unge. Det er bra at LO har et tett samarbeid med UGTT. Dette er et viktig arbeid som NTL Ung ønsker å prioritere også i fremtiden og ønsker at NTL skal inngå et samarbeid på ungdomsnivå med UGTT.

 

NTL Ung-konferansen 12. mars 2018.

Vedlegg:

Deling