NTL Ung-konferansen er avlyst

Spørsmål kan sendes til ung@ntl.no.

NTL Ung-konferansen 2020 er inntil videre avlyst. Mer informasjon om avvikling av årsmøtesakene kommer så snart en avgjørelse er tatt. Vi ber om forståelse for at dette kan ta tid.

For mer informasjon om forbundets arbeid i forbindelse med korona-pandemien, se ntl.no.

Deling