Innkomne forslag

Her vil vi publisere styrets forslag til ny politisk plattform og organisatorisk handlingsplan.

Når de er klar vil vi også legge ut innkomne forslag fra medlemmene og redaksjonskomiteenes endelige innstillinger. 

På konferansen vil det være mulig å opprettholde forslag som ikke er innstilt tiltrådt og å komme med endringringsforslag. Vi ser fram til lange og spennende debatter.

Ønsker du å fremme endringsforslag, eller opprettholde forslag kan det gjøres via linken under.

https://medlem.ntl.no/ung/forslag19

 

 

Deling