Innkomne forslag

Her vil vi publisere styrets forslag til ny politisk plattform og organisatorisk handlingsplan.

Vi legger også ut politisk plattform i linjert versjon, både den gjeldende og styrets forslag for å gjøre det lettere å komme med endringsforslag.

Gjeldende plattform med linjenummer

Styrets forslag til ny politisk plattform

Styrets forslag til ny handlingsplan

Styrets forslag til årsberetning for 2018-2019

Styrets forslag til budsjett 2019-2020

Her er de forslagene som ble sendt inn før 15. mars. Styrets innstilling på disse kommer mandag 25!

Uttalelser

Uttalelse om student- og lærlingtvelferd

Uttalelse om NAV tiltaksarbeid

Uttalelse om ABE-reformen

Her er de innkomne forslagene fra medlemmene til uttalelser. Styrets innstilling kommer 25. mars.

Det er ofte mye å sette seg inn i på et årsmøte, og du lurer gjerne på hva du skal mene om de forskjellige sakene. Styret har derfor laget et debatthefte der vi presenterer det vi tror blir de største sakene og litt argumenter for og imot. Vi håper dette kan være til hjelp

Debatthefte

Når de er klar vil vi også legge ut innkomne forslag fra medlemmene og redaksjonskomiteenes endelige innstillinger. 

På konferansen vil det være mulig å opprettholde forslag som ikke er innstilt tiltrådt og å komme med endringringsforslag. Vi ser fram til lange og spennende debatter.

Ønsker du å fremme endringsforslag, eller opprettholde forslag kan det gjøres via linken under.

https://medlem.ntl.no/ung/forslag19

 

 

Deling