Innkomne forslag

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM HAR SENDT INN FORSLAG. 

Det er kommet inn over 70 forslag fordelt på Landsmøtesaker, handlingsplan, politisk plattform og uttalelser.

Styret har nå gått gjennom alle forslagene og innstilt på om vi mener de skal tiltres eller ikke.

Alle forslagene, med innstilling finner dere her.

 

Det er også kommet inn tre forslag til uttalelser.

Uttalelse om pensjon

Uttalelse om ACER

Uttalelse om studentorganisering

 

På konferansen vil det være mulig å opprettholde forslag som ikke er innstilt tiltrådt og å komme med endringringsforslag på uttalelsene. Vi ser fram til lange og spennende debatter.

Ønsker du å fremme endringsforslag, eller opprettholde forslag kan det gjøres via linken under.

https://medlem.ntl.no/ung/forslag18

 

Her er de forslagene som kom inn under debatten om politisk plattform.

Oversikt over forslag

Forslag om nytt pensjonskapittel.

Her er forslagene som kom inn under debatten om handlingsplan.

Oversikt over forslag.

Under debatten om uttalelser kom det inn et nytt forslag om pensjon. Det finner du her.

Uttalelse om pensjon.

De øvrige uttalelsene ble opprettholdt, og legges derfor ikke ut på nytt.

Her er forslagene som ble opprettholdt under debatten om landsmøtesaker.

Landsmøtesaker.