Noen typeeksempler

Her ser du hvordan ny offentlig tjenestepensjon vil slå ut i kroner for folk med ulik ansiennitet og ulikt lønnsnivå

Spørsmål og svar

Svar på noen spørsmål NTL har fått på nettmøter på Facebook og på e-post

Fakta om ny offentlig tjenestepensjon

Her får du innholdet i den nye tjenestepensjonen i kortform!

Spesielt om særaldersgrenser

Det er inngått en midlertidig avtale om særaldersgrenser i tilknytning til den nye offentlige tjenestepensjonen