I dybden: TISA-avtalen

tisa.jpg

Norge er i forhandlinger om en omfattende tjenestehandelsavtale, Trade in Services Agreement (TISA). Avtalen kan sette offentlig helsevesen, barnehager, postvesen, kringkasting, vann, energi, transport og andre tjenester i fare.

Les mer (11.09.2015)

NTLs prinsipp- og handlingsprogram

NTLs prinsipp-og handlingsprogram vedtas av landsmøtet og legger grunnlaget for NTLs politiske engasjement

Høringssvar og uttalelser

skriv.gif
Les høringssvarene som NTL har sendt i forbindelse med aktuelle politiske saker

Statsbudsjettet

statsbudsjettet
NTL sender innspill til fagkomiteene på stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet