Orginal - Rød

Siste nytt fra NTL NAV

Hurdalseminaret – for hovedtillitsvalgte og avdelingsledere i NTL NAV

Finnmarks store sønn. – Vi er ikke en spaghettiorganisasjon, sa Ricky Mehmi, hovedtillitsvalgt i Troms og Finnmark. Med en klar melding om at det er NTL som er det forbundet som møter arbeidsgiverne rakrygget. Han var en av flere som hadde blitt utfordret til å dele erfaringer på samlinga 10.-11. mai ved Hurdalssjøens bredder.

15.05.2023

Hurdalseminaret – for hovedtillitsvalgte og avdelingsledere i NTL NAV

Finnmarks store sønn. – Vi er ikke en spaghettiorganisasjon, sa Ricky Mehmi, hovedtillitsvalgt i Troms og Finnmark. Med en klar melding om at det er NTL som er det forbundet som møter arbeidsgiverne rakrygget. Han var en av flere som hadde blitt utfordret til å dele erfaringer på samlinga 10.-11. mai ved Hurdalssjøens bredder.

15.05.2023

Aktuelt: Sikkerheit i NAV

 

Ein større gjennomgang av tilsettes sikkerheit i NAV er gjennomført. Ein sluttrapport som inkluderer kartlegging og anbefalingar for vidare arbeid rundt tryggleiken i NAV er ferdig. Bakgrunnen for gjennomgangen er det tragiske drapet på NAV Årstad i september 2021. Rapporten blei lagt fram 1.mars og no står det att å jobbe med dei konkrete anbefalingane og tiltaka. Etatstillitsvalt Harald Langstad har bidratt i arbeidet gjennom deltaking i referansegruppa. Sikkerheit i NAV er tema for den nyaste episoden i podkasten «Hverdagen med NTL NAV» der Harald sjølvsagt er gjest.

12.04.2023

Aktuelt: Sikkerheit i NAV

 

Ein større gjennomgang av tilsettes sikkerheit i NAV er gjennomført. Ein sluttrapport som inkluderer kartlegging og anbefalingar for vidare arbeid rundt tryggleiken i NAV er ferdig. Bakgrunnen for gjennomgangen er det tragiske drapet på NAV Årstad i september 2021. Rapporten blei lagt fram 1.mars og no står det att å jobbe med dei konkrete anbefalingane og tiltaka. Etatstillitsvalt Harald Langstad har bidratt i arbeidet gjennom deltaking i referansegruppa. Sikkerheit i NAV er tema for den nyaste episoden i podkasten «Hverdagen med NTL NAV» der Harald sjølvsagt er gjest.

12.04.2023

NTL NAV meiner fortsatt: NAVs tolkeoppdrag må løysast av fast tilsette tolkar

Framleis er det slik at flesteparten av dei faste oppgåvene på tolkeområdet i NAV, løysast av frilanstolkar. I 2022 blei 72% av tolketimane dekka av frilanstolkar på oppdrag frå NAV. No har honorarsystemet vert under lupa og NTL NAV har gitt sitt innspel til høyringssvar.

28.03.2023

NTL NAV meiner fortsatt: NAVs tolkeoppdrag må løysast av fast tilsette tolkar

Framleis er det slik at flesteparten av dei faste oppgåvene på tolkeområdet i NAV, løysast av frilanstolkar. I 2022 blei 72% av tolketimane dekka av frilanstolkar på oppdrag frå NAV. No har honorarsystemet vert under lupa og NTL NAV har gitt sitt innspel til høyringssvar.

28.03.2023

Vemodig avskjed og nye krefter inn i NTL Ung!

«Uansett hva som skjer i politikken vil vi ha fagbevegelsen. Det er fagbevegelsen med våre krav om omfordeling som har vært med å bygge det fantastiske norske velferdssamfunnet. Et samfunn som gir alle mulighet til å leve gode liv selv om vi alle kommer med helt forskjellige utgangspunkt. Et velferdssamfunn jeg personlig er takknemlig for at jeg er en del av. Hadde ikke arbeiderbevegelsen kjempet seg frem til velferdsstaten med friheten det gir for de som trenger det mest, så hadde ikke jeg stått her og hatt æren av å lede NTL Ung i tre år.»

23.03.2023

Vemodig avskjed og nye krefter inn i NTL Ung!

«Uansett hva som skjer i politikken vil vi ha fagbevegelsen. Det er fagbevegelsen med våre krav om omfordeling som har vært med å bygge det fantastiske norske velferdssamfunnet. Et samfunn som gir alle mulighet til å leve gode liv selv om vi alle kommer med helt forskjellige utgangspunkt. Et velferdssamfunn jeg personlig er takknemlig for at jeg er en del av. Hadde ikke arbeiderbevegelsen kjempet seg frem til velferdsstaten med friheten det gir for de som trenger det mest, så hadde ikke jeg stått her og hatt æren av å lede NTL Ung i tre år.»

23.03.2023

Hva skjer i NTL NAV?

NTL NAVs kurskalender

01.01.2300

01.01.2300

Oversikt

Hva skjer i NTL?

Leder

Torgeir Homme

Nestleder

Solfrid Helen Borger

Kasserer

Ida Birgitte Skogland

Sekretær

Tarjei Aamot Haga

Studieleder

June Helen Berg

Redaktør

Johan Gunnerud

Etatstillitsvalgt

Karsten Tigerstedt Jøssang

Etatstillitsvalgt

Martin Kvalvik

Etatstillitsvalgt

Harald Langstad

Etatstillitsvalgt

Tine Olsen

Etatstillitsvalgt

Lillian Skrede

Etatstillitsvalgt

Nina Åsbakk

Styremedlem

Tove Bye

Styremedlem

Bjarki Steinarsson

Styremedlem

Anne Kari Moberg

Styremedlem

Birgit Marta Rennemo

Ung-tillitsvalgt

Pernille Reppesgård Grung

1. vara styremedlem

Ruby Dyrud Castellanos

2. vara styremedlem

Ricky Mehmi

3. vara styremedlem

Runar Endal

4. vara styremedlem

Jens Martin Olsen

5. vara styremedlem

Elin Gustavsen

Kontakt oss

post@ntlnav.no

NTL NAV, Møllergata 10, 0179 OSLO

Leder Torgeir Homme - 992 33 213
 Redaktør Johan Gunnerud - 413 03 990
   
   

 

       
Facebook Instagram Podkast YouTube

 

 

 

NTL NAV finner du i mange kanaler...

post@ntlnav.no

NTL NAV, Møllergata 10, 0179 OSLO

Leder Torgeir Homme - 992 33 213
 Redaktør Johan Gunnerud - 413 03 990
   
   

 

       
Facebook Instagram Podkast YouTube

 

 

 

Våre avdelinger

NTL NAV Agder

Karina Riste

NTL NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ragna-Torill Dyrud Castellanos

NTL NAV Finnmark

Ricky Mehmi

NTL NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging

Cecilie Nornes

NTL NAV Innlandet

Bjarki Steinarsson

NTL NAV Møre og Romsdal

Jhunu Marita Langmyren Tautra

NTL NAV Nordland

Julie Vestgård

NTL NAV Oslo

Petter Gunerius Haug

NTL NAV Rogaland

Aasmund Aasland

NTL NAV Servicesenter og NAV Økonomi

Ida Elise Bruhaug

NTL NAV Troms

Runar Hammerstad Bauge

NTL NAV Trøndelag

Birgit Rennemo

NTL NAV Vestfold og Telemark

Anne Tømmervåg

NTL NAV Vestland

Elin Merete Almklov

NTL NAV Vest-Viken

Kristian Strebel Grøv

NTL NAV Øst-Viken

Mats Grønlund

Hovedtillitsvalgte

NAV Agder

Stein Bjarne Larsen

NAV Innlandet

Marianne Korst

NAV Troms og Finnmark

Ricky Mehmi

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ragna-Torill Dyrud Castellanos

NAV Familie- og pensjonsytelser

Tor Anders Lenn

NAV Vestland

Siv Dyrnes

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Erik Skulstad

NAV Øst-Viken

Solfrid Helen Borger

NAV Klageinstans

Anne Karine Jensen

NAV Kontaktsenter

Tove Bye

NAV Kontroll

Ann-Kristin Vangberg

NAV Trøndelag

Thomas Aleksander Sørlie

NAV Nordland

Elin Marie Gustavsen

NAV Rogaland

Aasmund Aasland

NAV Arbeid og ytelser

Ove Torheim-Sandvik

NAV Vestfold og Telemark

May-Evelyn Jonsås

NAV Økonomi Pensjon

Tom-Inge Nilsen

NAV Økonomi Stønad

Ida Elise Bruhaug

NAV Oslo

Mahsa Bahari

NAV Vest-Viken

Torild Hals

NAV Møre og Romsdal

Elisabeth Tovik