Orginal - Rød

Siste nytt fra NTL NAV

NTL NAV om brukermøter, tillitsreform og ny organisering av NAV

 Snorre Valen i Trønderdebatt startet året frisk og tok til orde for å legge ned NAV. Det kom et forbehold i ingressen om dyktige NAV-medarbeidere, men det druknet i systemkritikken av NAV. Leder i NTL NAV, Torgeir Homme svarte på kritikken.

06.02.2023

NTL NAV om brukermøter, tillitsreform og ny organisering av NAV

 Snorre Valen i Trønderdebatt startet året frisk og tok til orde for å legge ned NAV. Det kom et forbehold i ingressen om dyktige NAV-medarbeidere, men det druknet i systemkritikken av NAV. Leder i NTL NAV, Torgeir Homme svarte på kritikken.

06.02.2023

Elisabeth Steen valgt som ny hovedkasserer i NTL!

På landsmøtets tredje dag var det valg av ledelse i Norsk Tjenestemannslag. Vår egen leder blir nå en av fire som skal lede forbundet de neste fire årene.

09.11.2022

Elisabeth Steen valgt som ny hovedkasserer i NTL!

På landsmøtets tredje dag var det valg av ledelse i Norsk Tjenestemannslag. Vår egen leder blir nå en av fire som skal lede forbundet de neste fire årene.

09.11.2022

NTL NAV lanserer to nye kandidater til verv i Norsk Tjenestemannslag

Det nærmer seg landsmøte i NTL og med det også valg av tillitsvalgte i NTL, i dagligtale omtalt som "forbundet". NTL NAV har to nye, supre kandidater til sentrale verv. Elisabeth Steen som hovedkasserer! Jan Rune Yanni Vikan som forbundssekretær! Les artikkelen for å bli kjent med kandidatene.

06.10.2022

NTL NAV lanserer to nye kandidater til verv i Norsk Tjenestemannslag

Det nærmer seg landsmøte i NTL og med det også valg av tillitsvalgte i NTL, i dagligtale omtalt som "forbundet". NTL NAV har to nye, supre kandidater til sentrale verv. Elisabeth Steen som hovedkasserer! Jan Rune Yanni Vikan som forbundssekretær! Les artikkelen for å bli kjent med kandidatene.

06.10.2022

NTL NAV mener: NAVs tolkeoppdrag skal gjøres av fast ansatte tolker

Rett før sommerferien ble det forhandlet et krav om særavtale for tolker ved NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Det var AVYO som fremmet kravet om en særavtale for tolker på langoppdrag. Det ble forhandlet i fellesmøte på de to tariffavtalene, da organisasjoner på begge avtalene har medlemmer blant tolkene.

01.09.2022

NTL NAV mener: NAVs tolkeoppdrag skal gjøres av fast ansatte tolker

Rett før sommerferien ble det forhandlet et krav om særavtale for tolker ved NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Det var AVYO som fremmet kravet om en særavtale for tolker på langoppdrag. Det ble forhandlet i fellesmøte på de to tariffavtalene, da organisasjoner på begge avtalene har medlemmer blant tolkene.

01.09.2022

Hva skjer i NTL NAV?

NTL NAVs kurskalender

01.01.2300

01.01.2300

Oversikt

Hva skjer i NTL?

NTL-konferansen 2023

15.03.2023

15.03.2023

Sørmarka

NTL Ung-konferansen 2023 - NTL Ungs representantskapsmøte

22.03.2023

22.03.2023 - 24.03.2023

Sundvolden hotel

Fungerende leder

Torgeir Homme

Kasserer

Ida Birgitte Skogland

Sekretær

Tarjei Aamot Haga

Studieleder

June Helen Berg

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Johan Gunnerud

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Harald Borgerud

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Solfrid Helen Borger

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Tine Olsen

Sentralt frikjøpt tillitsvalgt

Harald Langstad

Styremedlem og UNG-kontakt

Lillian Skrede

Styremedlem

Tove Bye

Styremedlem

Bjarki Steinarsson

Styremedlem

Anne Kari Moberg

Styremedlem

Birgit Marta Rennemo

1. vara styremedlem

Ruby Dyrud Castellanos

2. vara styremedlem

Ricky Mehmi

4. vara styremedlem

Runar Endal

5. vara styremedlem

Jens Martin Olsen

Kontakt oss

post@ntlnav.no

NTL NAV, Møllergata 10, 0179 OSLO

 
  Fungerende leder Torgeir Homme - 992 33 213
  Redaktør 

  

       
Facebook Instagram Podkast YouTube

 

 

 

NTL NAV finner du i mange kanaler...

post@ntlnav.no

NTL NAV, Møllergata 10, 0179 OSLO

 
  Fungerende leder Torgeir Homme - 992 33 213
  Redaktør 

  

       
Facebook Instagram Podkast YouTube

 

 

 

Våre avdelinger

NTL NAV Agder

Karina Riste

NTL NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ragna-Torill Dyrud Castellanos

NTL NAV Finnmark

Ricky Mehmi

NTL NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging

Cecilie Nornes

NTL NAV Innlandet

Bjarki Steinarsson

NTL NAV Møre og Romsdal

Kristoffer Tangen Gjerde

NTL NAV Nordland

Julie Vestgård

NTL NAV Oslo

Lillian Skrede

NTL NAV Rogaland

Aasmund Aasland

NTL NAV Servicesenter og NAV Økonomi

Ida Elise Bruhaug

NTL NAV Troms

Gaute Mehus

NTL NAV Trøndelag

Birgit Rennemo

NTL NAV Vestfold og Telemark

Anne Tømmervåg

NTL NAV Vestland

Elin Merete Almklov

NTL NAV Vest-Viken

Kristian Strebel Grøv

NTL NAV Øst-Viken

Mats Grønlund

Hovedtillitsvalgte

NAV Troms og Finnmark

Ricky Mehmi

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ragna-Torill Dyrud Castellanos

NAV Trøndelag

Svein-Arild Gullvåg

NAV Familie- og pensjonsytelser

Mette Aakvik Bjørge

NAV Vestland

Siv Dyrnes

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Gerd Janne Midtgård

NAV Øst-Viken

Solfrid Helen Borger

NAV Klageinstans

Anne Karine Jensen

NAV Kontaktsenter

Tove Bye

NAV Kontroll

Ann-Kristin Vangberg

NAV Agder

Karina Riste

NAV Nordland

Elin Marie Gustavsen

NAV Rogaland

Aasmund Aasland

NAV Arbeid og ytelser

Ove Torheim-Sandvik

NAV Innlandet

Marianne Korst

NAV Vestfold og Telemark

May-Evelyn Jonsås

NAV Økonomi Pensjon

Tom-Inge Nilsen

NAV Økonomi Stønad

Ida Elise Bruhaug

NAV Oslo

Mahsa Bahari

NAV Vest-Viken

Torild Hals

NAV Møre og Romsdal

Elisabeth Tovik