Orginal - Rød

Siste nytt fra NTL NAV

Nytt slagord: Størst og tydeligst i NAV

Vi er størst og tydeligst i NAV! På landsforeningens styremøte 26. september 2023 ble det vedtatt en ny kommunikasjonsstrategi for NTL NAV, lagt frem av gruppe Kommunikasjon. Fremover skal landsforeninga profilere den nye kommunikasjonsstrategien og det nye slagordet for hele organisasjonen og alle de som er opptatt av NAV. 

02.10.2023

Nytt slagord: Størst og tydeligst i NAV

Vi er størst og tydeligst i NAV! På landsforeningens styremøte 26. september 2023 ble det vedtatt en ny kommunikasjonsstrategi for NTL NAV, lagt frem av gruppe Kommunikasjon. Fremover skal landsforeninga profilere den nye kommunikasjonsstrategien og det nye slagordet for hele organisasjonen og alle de som er opptatt av NAV. 

02.10.2023

Thorenfeldt vs NAV til Strasbourg

Saken til Janne Cecilie Thorenfeldt dreier seg om innsyn i hennes sak etter en alvorlig bilulykke tilbake i 2016. Hun var konsulent i NAV og gikk til erstatningssøksmål mot sin tidligere arbeidsgiver da det viste seg at 136 personer i NAV hadde foretatt mer enn 1500 oppslag i fagsystemene på henne. Oppslagene har fortsatt etter dette, også underveis i de to behandlingene i rettsapparatet. Du kan lese mer om saken frifagbevegelse skrev i 2022.

21.09.2023

Kvantitet er ikkje kvalitet

I mars i år blei den norske offentlege utredninga «Raskt og riktig – En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten» avgitt til Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Utredninga viste blant anna at kvaliteten på saksbehandlinga i NAV er for dårleg og at saksbehandlingstida tar for lang tid. I dag er høyringsfrist og NTL NAV har gitt sitt innspel til høyringssvar.

04.09.2023

Kvantitet er ikkje kvalitet

I mars i år blei den norske offentlege utredninga «Raskt og riktig – En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten» avgitt til Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Utredninga viste blant anna at kvaliteten på saksbehandlinga i NAV er for dårleg og at saksbehandlingstida tar for lang tid. I dag er høyringsfrist og NTL NAV har gitt sitt innspel til høyringssvar.

04.09.2023

Ueinigheit om delegering av lønnsforhandlingar

Denne veka har forhandlingsutvalet i NTL NAV arbeida med førebuing til forberedande møte på verksemdnivå. Som kjent fekk vi alle på LO og YS sin hovudtariffavtale eit veldig stort generelt tillegg til vår årsløn frå 1.mai i år 31.000 kroner. Det blei også klart at 0,85% av lønsmassen skal forhandlast om lokalt. Lokalt nivå er verksemd, altså NAV, men partane kan einast om å delegere til driftseiningane. Då partane på vår avtale i NAV møttest denne veka hadde dei ulikt syn på akkurat delegering.   

23.06.2023

Ueinigheit om delegering av lønnsforhandlingar

Denne veka har forhandlingsutvalet i NTL NAV arbeida med førebuing til forberedande møte på verksemdnivå. Som kjent fekk vi alle på LO og YS sin hovudtariffavtale eit veldig stort generelt tillegg til vår årsløn frå 1.mai i år 31.000 kroner. Det blei også klart at 0,85% av lønsmassen skal forhandlast om lokalt. Lokalt nivå er verksemd, altså NAV, men partane kan einast om å delegere til driftseiningane. Då partane på vår avtale i NAV møttest denne veka hadde dei ulikt syn på akkurat delegering.   

23.06.2023

Promotert arrangement

Hva skjer i NTL NAV?

NTL NAVs kurskalender

01.01.2300

01.01.2300

Oversikt

Hva skjer i NTL sentralt?

LO Stats tariffkonferanse i Kristiansand

16.01.2024

16.01.2024 09:00

Kristiansand

LO Stats tariffkonferanse i Bergen

17.01.2024

17.01.2024 09:00

Bergen

LO Stats tariffkonferanse i Tromsø

18.01.2024

18.01.2024 09:00

Tromsø

LO Stats tariffkonferanse i Oslo

18.01.2024

18.01.2024 09:00

Oslo

Video

Leder

Torgeir Homme

Nestleder

Solfrid Helen Borger

Kasserer

Ida Birgitte Skogland

Sekretær

Tarjei Aamot Haga

Studieleder

June Helen Berg

Redaktør

Johan Gunnerud

Etatstillitsvalgt

Karsten Tigerstedt Jøssang

Etatstillitsvalgt

Martin Kvalvik

Etatstillitsvalgt

Harald Langstad

Etatstillitsvalgt

Tine Olsen

Etatstillitsvalgt

Lillian Skrede

Etatstillitsvalgt

Nina Åsbakk

Styremedlem

Tove Bye

Styremedlem

Bjarki Steinarsson

Styremedlem

Anne Kari Moberg

Styremedlem

Birgit Marta Rennemo

Ung-tillitsvalgt

Pernille Reppesgård Grung

1. vara styremedlem

Ruby Dyrud Castellanos

2. vara styremedlem

Ricky Mehmi

3. vara styremedlem

Runar Endal

4. vara styremedlem

Jens Martin Olsen

5. vara styremedlem

Elin Gustavsen

Kontakt oss

post@ntlnav.no

NTL NAV, Møllergata 10, 0179 OSLO

Leder Torgeir Homme - 992 33 213
 Redaktør Johan Gunnerud - 413 03 990
   
   

 

       
Facebook Instagram Podkast YouTube

 

 

 

NTL NAV finner du i mange kanaler...

post@ntlnav.no

NTL NAV, Møllergata 10, 0179 OSLO

Leder Torgeir Homme - 992 33 213
 Redaktør Johan Gunnerud - 413 03 990
   
   

 

       
Facebook Instagram Podkast YouTube

 

 

 

Våre avdelinger

NTL NAV Agder

Karina Riste

NTL NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ragna-Torill Dyrud Castellanos

NTL NAV Finnmark

Ricky Mehmi

NTL NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging

Cecilie Nornes

NTL NAV Innlandet

Bjarki Steinarsson

NTL NAV Møre og Romsdal

Jhunu Marita Langmyren Tautra

NTL NAV Nordland

Julie Vestgård

NTL NAV Oslo

Petter Gunerius Haug

NTL NAV Rogaland

Aasmund Aasland

NTL NAV Servicesenter og NAV Økonomi

Ida Elise Bruhaug

NTL NAV Troms

Runar Hammerstad Bauge

NTL NAV Trøndelag

Birgit Rennemo

NTL NAV Vestfold og Telemark

Anne Tømmervåg

NTL NAV Vestland

Elin Merete Almklov

NTL NAV Vest-Viken

Kristian Strebel Grøv

NTL NAV Øst-Viken

Mats Grønlund

Hovedtillitsvalgte

NAV Agder

Stein Bjarne Larsen

NAV Innlandet

Marianne Korst

NAV Troms og Finnmark

Ricky Mehmi

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ragna-Torill Dyrud Castellanos

NAV Familie- og pensjonsytelser

Tor Anders Lenn

NAV Vestland

Siv Dyrnes

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Erik Skulstad

NAV Klageinstans

Anne Karine Jensen

NAV Kontaktsenter

Tove Bye

NAV Kontroll

Ann-Kristin Vangberg

NAV Trøndelag

Thomas Aleksander Sørlie

NAV Øst-Viken

Mats Grønlund

NAV Nordland

Elin Marie Gustavsen

NAV Rogaland

Aasmund Aasland

NAV Arbeid og ytelser

Ove Torheim-Sandvik

NAV Vestfold og Telemark

May-Evelyn Jonsås

NAV Økonomi Pensjon

Tom-Inge Nilsen

NAV Økonomi Stønad

Ida Elise Bruhaug

NAV Oslo

Mahsa Bahari

NAV Vest-Viken

Torild Hals

NAV Møre og Romsdal

Elisabeth Tovik

Plasstillitsvalgte

NAV Smøla

Ragnhild Merete Sørøy Rødahl

NAV Alna

Geir K Elstad Jansen

NAV Alta

Emil Fridtjof Thomassen Kruke

NAV Andøy

Lisbeth Dagny Markussen

NAV Arbeid og helse Oslo

Wenche Engan

NAV Arbeidslivssenter Agder

Eva Hvidsten

NAV Arbeidslivssenter Hordaland

Jarle Berge

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

Dagmar Landstad

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

Dagmar Landstad

NAV Arbeidslivssenter Nordland avd. Bodø

Grete Alice Malindi Mosand

NAV Arbeidslivssenter Oppland

Håkon Hide

NAV Arbeidslivssenter Oslo

Amir Jukovic

NAV Arbeidslivssenter Rogaland (overordnet)

Eirik Grønbech Hope

NAV Arbeidslivssenter Telemark

Ole-Petter Henriksen

NAV Arbeidslivssenter Troms og Finnmark - Tromsø

Ronald Brede Hansen

NAV Arbeidslivssenter Troms og Finnmark

Ronald Brede Hansen

NAV Arbeidslivssenter Trøndelag - Trondheim

Kari Grotdal Brænd

NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken - Moss

Hanne Westrum Skulstad

NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken

Hanne Westrum Skulstad

NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken - Lillestrøm

Hanne Westrum Skulstad

NAV Arbeidsrådgivning Agder

Arne Bernt Paulsen

NAV Arbeidsrådgivning Hordaland

Jan Terje Kalstad

NAV Arbeidsrådgivning Nordland

Kjell Hugo Karlsen

NAV Arbeidsrådgivning Rogaland - Stavanger

Randi Kydland

NAV Arbeidsrådgivning Troms og Finnmark - Vadsø

Siv-Anne Persen

NAV Arbeidsrådgivning Trøndelag

Anne Aanerud Fornes

NAV Arbeidsrådgivning Øst-Viken

Shazia Majothi

NAV Arbeidsrådgivning Øst-Viken - Fredrikstad

Shazia Majothi

NAV Arendal

Camilla Koch Christensen

NAV Asker

Jorunn Brunstad

NAV Askvoll

Liv Hjetland

NAV Askøy

Tanja Høgtun

NAV Aukra

Anne Uran Larsen

NAV Aure

Evy Merete Råket

NAV Aurskog-Høland

Trude Engebretsen Smith

NAV Austevoll

Adelheid B. Eidsheim

NAV Averøy

Ole-Martin Nedrelid

NAV Balsfjord

Åse Kongrød

NAV Bamble

Marte Vik Kvamsdal

NAV Bergen Sør

Ketil Bergh

NAV Bergenhus

Heidi Berger

NAV Bergenhus

Vaida Serpytiene

NAV Berlevåg

Tove Eriksen

NAV Birkenes

Maria Haugerudsbråten Semb

NAV Bjerke

Kim-Andre Lintho

NAV Bodø

Silje Blomquist

NAV Bømlo

Åse Bodhild Svensen

NAV Båtsfjord

Lise Eriksen

NAV Dalane

Karoline Sætrevik

NAV Drammen

Hanne Cecilie Rutledal

NAV Eidfjord

Haldis Myrvang Riber

NAV Eidskog

Elin Kvisla

NAV Eidsvoll Hurdal

Stine Limbodal

NAV Eiganes og Tasta - Stavanger

Geir Mardon Olsen

NAV Elverum

Lena Midtbøen

NAV Evje og Hornnes

Palma Johanne Follerås

NAV Falkenborg - Trondheim

Elisabeth Lien Forbord

NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen

Cathrine H. Skjeret

NAV Familie- og pensjonsytelser Drammen

Angela Eike

NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 1

Maja Dezaux-Bygnes

NAV Familie og pensjonsytelser Oslo 2

Sadiqa Iqbal

NAV Familie og pensjonsytelser Porsgrunn

May-Jorunn Antonsen

NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer

Tor Anders Lenn

NAV Familie og pensjonsytelser Stord

Malin Aas Lindahl

NAV Familie og pensjonsytelser Styringsenhet

Tord Anders Eliassen

NAV Familie- og pensjonsytelser Tromsø

Christiane Rørbakk

NAV Familie- og pensjonsytelser Tromsø - Sortland

Anne Cathrine Båtnes

NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø

Julie Harila Christensen

NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund

Mette Aakvik Bjørge

NAV Farsund

Line Svendsen Kolnes

NAV Fellestjenester Øst-Viken - Moss

Lasse Aardahl

NAV Fellestjenester Øst-Viken

Lasse Aardahl

NAV Fjell

Alma Tennebø

NAV Flora

Siv Dyrnes

NAV Fredrikstad

Janne Lørdahl

NAV Frogn

Ulf Wennersgaard

NAV Frogner

Hilde Venevil Sandhu

NAV Fræna

Sofie Elisabeth Brekken

NAV Færder

Berit Slotnes Brygard

NAV Gáivuotna - Kåfjord

Grete Anie Nymoen

NAV Gamle Oslo

Anna Maria Kowalczyk

NAV Giske

Randi Anita Haahjem

NAV Grimstad

Hilde Topland

NAV Grorud

Pelinsu Esmekaya

NAV Grünerløkka

Jarle Engen

NAV Guovdageaidnu - Kautokeino

Johan Mikkel Tornensis

NAV Hadeland

Kendy Marie Shupp

NAV Hadsel

Ine Helene Eilertsen

NAV Halden

Tanja Renate Eggesvik Gjerstad

NAV Hallingdal

Lina Lindblom

NAV Hamar

Bente Sofie Ågotnes

NAV Hammerfest - Måsøy

Tone Konradsen

NAV Hareid-Ulstein-Sande

Åse Kristensen Pilskog

NAV Hasvik

Tina Marianne Isaksen

NAV Haugesund

Silje Linnes

NAV Hemnes

Synnøve Bruhaug

NAV Herøy Fosnavåg

Malin Bentsen

NAV Hillevåg og Hinna - Stavanger

Laila Sjøthun

NAV Hitra Frøya

Åse Eide

NAV Hjelpemiddelsentral Agder - Kristiansand

Anders Føreland

NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark

Rita Mogen

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland

Geir-Thore Straume

NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal

Mariann Hilde Djupvik Aakvik

NAV Hjelpemiddelsentral Nordland

Anne-Jorid Moldjord

NAV Hjelpemiddelsentral Oppland

Dag Holen

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

Line Østli

NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland

Hilde Bjordal

NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane

Turid Vallestad

NAV Hjelpemiddelsentral Telemark

Unni R. Marthinussen

NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark - Lakselv

Lene Mari Jensen

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag

Sigrid Tranaas Svendsen

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Sigrid Tranaas Svendsen

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Nina Åsbakk

NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold

Wiggo Nordli

NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken

Thor-Arne Ellefsen

NAV Hjelpemiddelsentral Østfold

Trond Arne Bjørnstad

NAV Hole

Anne Berge

NAV Horten

Merethe Grønneberg

NAV Hundvåg og Storhaug - Stavanger

Inger Thorsnæs

NAV Hå

Lise Bore Underhaug

NAV Indre Fosen

Kristin Kårli-Hjelmen

NAV Indre Salten - Fauske

Karin Bjelvin

NAV Indre Salten

Kariann Danielsen Schjem

NAV Indre Østfold

Hege Camilla Gåseby

NAV Innlandet fylkeskontor - Hamar

Kristin Nilsen

NAV Inn-Trøndelag

Grete Synnøve Brønstad

NAV Jevnaker

Fanny Fransrud

NAV Karasjohka - Karasjok

Ive Connie Opdahl

NAV Karmøy-Bokn

Frode Iversen

NAV Klageinstans Midt-Norge

Golan Engelsen

NAV Klageinstans Nord

Roy-Inge Berg

NAV Klageinstans Oslo og Akershus

Kristin Åsene Buskerud

NAV Klageinstans styringsenhet

Anne Celine Olsen

NAV Klageinstans Øst

Kine Larsen Larsen

NAV Klepp og Time

Merita Haliti

NAV Kongsberg

Nenad Pezelj

NAV Kongsvinger

Stine Moseby Westli

NAV Kontaktsenter Agder - Kristiansand

Maren Dalskjær Toftenes

NAV Kontaktsenter Innlandet - Hamar

Merete Ødegårdstuen

NAV Kontaktsenter Nordland

Lasse Sørensen

NAV kontaktsenter Nordvest-landet

Jhunu Marita Langmyren Tautra

NAV Kontaktsenter Nordvest-landet - Molde

Jhunu Marita Langmyren Tautra

NAV Kontaktsenter Oslo

Vidar Hansen

NAV Kontaktsenter Rogaland - Forus

Veronica Ryd

NAV Kontaktsenter styringsenhet - Bodø

Stein-Rune Skjold Evjen

NAV Kontaktsenter Troms og Finnmark

Marte Olaussen Solli

NAV Kontaktsenter Trøndelag - Namsos

Mona Lervik

NAV Kontaktsenter Trøndelag - Trondheim

Mads Skaugen

NAV kontaktsenter Vestfold og Telemark

Laila Larsen Skaar

NAV Kontaktsenter Vestland

Lene Løvik

NAV Kontaktsenter Vest-Viken - Drammen

Eva Ruud

NAV Kontaktsenter Øst-Viken

Elisabeth Aasland

NAV Kontaktsenter Øst-Viken

Helena Rozita Borgen-Chandarana

NAV Kontroll Analyse Oslo

Aina Dalland Jørgensen

NAV Kontroll Analyse Vågå

Ann-Kristin Vangberg

NAV Kontroll Medlemskap og Avgift

Elena Oliver

NAV Kontroll Vest

Patrycja Adamczuk

NAV Kontroll Øst - Oslo

Vibeke Sundal Buø

NAV Kragerø

Bente K Kristensen

NAV Kristiansand

Anja Marie Sætrum Nome

NAV Kristiansund

Britt Daghild Sund

NAV Kvam

Dagfrid Øye Kolltveit

NAV Kvinnherad

Nina Hvål

NAV Fyllingsdalen

Marianne Blommedal

NAV Laksevåg

Marianne Blommedal

NAV Larvik

Elin Snedal Christiansen

NAV Lerkendal - Trondheim

Maria Slettahjell

NAV Levanger

Mette Wilhelmsen Lyngen

NAV Lier

Egle Adomyne

NAV Lillesand

Elin Talas Engh

NAV Lillestrøm

Natalia Martyna Kasprzyk

NAV Lindesnes

Kristin Blørstad

NAV Lindås

Silje Osland-Grepstad

NAV Lofoten

Geir Inge Johnsen

NAV Lørenskog

Ole Aditya Morewood

NAV Løten

Siv Iren Nilsen

NAV Madla - Stavanger

Linda Charlott Stoltenberg Engelsen

NAV Malvik

Marit Irene Grindheim

NAV Marked Midt-Rogaland - Stavanger

Kirsti Torgersen

NAV Melhus

Birgitte Danielsen Brevik

NAV Meløy

Brita Kjerpeseth Omnes

NAV Midt-Agder Bykle

Anne Karin Blix Grimestad

NAV Midt-Buskerud

Heidi Skjelsbæk Gulliksen

NAV Midtre Gauldal

Ann-Mari Horghagen

NAV Midtre Namdal

Anne Flakk

NAV Midt-Telemark

Wenche Lillian Vadder

NAV Molde

Roy Økland

NAV Moss

Maria Edquist Skedsmo

NAV Møre og Romsdal Fylkeskontor

Kari Lene Valestrand

NAV Målselv-Bardu

Line Hagen Sætaberget

NAV Bardu

Vibeke Walle

NAV Nannestad

Erlend Væring

NAV Narvik

Marit Indahl

NAV NAY Fauske

Julie Vestgård

NAV NAY Fauske - Fauske

Julie Vestgård

NAV NAY Fauske - Mosjøen

Aleksandra Likic

NAV NAY Innlandet - Hamar

Lars Erik Eide

NAV NAY Innlandet - Lillehammer

Eli Stinterud

NAV NAY Innlandet

Fredrik Jørgensen

NAV NAY Karmøy - Karmøy

Tonje Helgeland

NAV NAY Karmøy

Tonje Helgeland

NAV NAY Kristiania - Oslo

Andreas Sørestrand Øye

NAV NAY Kristiania

Andreas Sørestrand Øye

NAV NAY Kristiania - Vardø

Jørn Marvin Grønberg

NAV NAY Romerike

Ingvild Brovold

NAV NAY Romerike - Lillestrøm

Ingvild Brovold

NAV NAY Sarpsborg

Tine Ronja Edskerud

NAV NAY Skien

Irene Bakka

NAV NAY Styringsenhet Oslo

Aneth Fossen

NAV NAY Sørlandet

Anita Utne Bjørke

NAV NAY Trondheim

Eivind André Sjårud

NAV NAY Tønsberg

Malin Øren Lund

NAV Nes på Romerike

Shakeeb Muzaffar Hussain

NAV Nesna

Marie Vassdal

NAV Nesodden

Silje Floer Arctander

NAV Nesseby

Marina Ingilæ

NAV Nittedal

Margo Margrethe Olavesen

NAV Nord-Fosen Åfjord

Ingrid Helen Gilde Bye

NAV Nordkapp

Hilde Berntine Olsen

NAV Nordre Aker

Ingmar Ott

NAV Nordre Follo - Ski

Per Alexander Bratsberg

NAV Nordreisa

Anne Mette Nilsen

NAV Nordstrand

Amira Løvaas Jemmali

NAV Notodden

Lisbeth Nordli

NAV Nærøysund

Stine Andrea Finne

NAV Odal

Lise Juliussen Rønneseter

NAV Odda

Synne Aksnes

NAV Oppfølging Utland

Annika Wik

NAV Orkland

Wenche Lindset

NAV Os i Hordaland

Jesenka Tafro

NAV Osterøy

Camilla Nordpoll Mosevoll

NAV Porsanger

Eva Øien

NAV Porsgrunn

Bente Kvam Movik

NAV Rakkestad

Sandra Kristine Arntsen

NAV Rana

Espen Bråten Stien

NAV Randaberg

Nina E. Vikshåland

NAV Registerforvaltning Hamar

Mats-Joakim Davidsen

NAV Ringerike

Turid Larsen

NAV Ringsaker

Inger Johanne Bryn

NAV Risør

Jens Martin Olsen

NAV Rogaland fylkeskontor - Stavanger

Tom Christensen

NAV Rælingen

Malin Cecilie M. Midttun

NAV Røros, Os og Holtålen

Ola Kirkhus

NAV Råde

Remi A. Johansen

NAV Sagene

Solav Abbas

NAV Sandefjord

Pernille Reppesgård Grung

NAV Sandnes

Laine Wold

NAV Sarpsborg

Elin M. Grønnevik

NAV Sarpsborg

Angelika Karolina Rusinek-Pietrzak

NAV Sauda

Siv Ann Pedersen

NAV Serviceenhet Oslo

Uzma Nazir

NAV Skaun

Ildri Anita Mebust Øyasæter

NAV Skien

Boushra Guermati

NAV Skiptvet

Linda Orderud

NAV Skjervøy

Johanne Simonsen

NAV Sola

Laila Bergo

NAV St.Hanshaugen

Carina Louise Stokka

NAV Stange

Nina Borgen Didriksen

NAV Steigen

Marit Løvhaug

NAV Stord

Tove Romfog

NAV Strand

Hilde Marie Fjetland

NAV Stranda

Ida Marie Iversen

NAV Stryn

Aud Jorunn Egge

NAV Sula

Ingrid Helene Bolseth

NAV Sveio

Vegard Opedal

NAV Søndre Nordstrand

Shahzad Ghazanfar

NAV Sør-Helgeland

Inger Karijord

NAV Sør-Troms

Masoud Qaitouri

NAV Sør-Troms - Harstad

Masoud Qaitouri

NAV Sør-Varanger

Trond Gaasland

NAV Tiltak Agder

Elin Johnson

NAV Tiltak Oslo

Arne Bjørnvolden

NAV Tiltak Rogaland - Stavanger

Musharaf Razzaq

NAV Tiltak Troms og Finnmark - Tromsø

Anna Ellen Berntine Vatne

NAV Tiltak Trøndelag - Trondheim

Anne-Sofie Talseth Skar

NAV Troms og Finnmark fylkeskontor - Vadsø

Eva-Lill Johansen Margit

NAV Troms og Finnmark fylkeskontor - Vadsø

Eli Brevik

NAV Tromsø

Gaute Mehus

Nav Tysnes

Ingrid Marie Kjærefjord

NAV Tysvær

Helene Ingvaldsen

NAV Tønsberg

Silje Stavenes-Knutsen

NAV Ullensaker

Nsimire Sylvie Machozi

NAV Ullern

Olsen Karoline

NAV Vadsø

Sylvia Johansen

NAV Vaksdal

Dani Solheim

NAV Vefsna

Heidi Gjengstø

NAV Verdal

Vegard Tømmerås

NAV Vestby

Terje Magnus Knutsen

NAV Vestland fylkeskontor - Bergen

Bodil Mydland

NAV Vestnes

Natalie Linn Bauer

NAV Vestre Toten

Liv Marit Torp

NAV Vest-Telemark

Janne Haugland

NAV Vest-Viken fylkeskontor - Drammen

Marte Båsen

NAV Vindafjord-Etne

Siw Elena Eide Seldal

NAV Voss

Turid Seim

NAV Værnes

Kari Mette Børholm

NAV Ytre Helgeland

Irene M Svendsen

NAV Økonomi Stønad

Faste Ystad Skjei

NAV Økonomi Stønad

Hilde-Kristin Myrstad

NAV Økonomi Stønad

linda Angelsen

NAV Øksnes

Hanne Kristin Brun Salangi

NAV Ørsta Volda

Eli-Ann Bøe

NAV Øst i Agder - Froland

Angelicka Johannessen

NAV Øst i Agder

Aud Bente Loftesnes

NAV Østensjø

Mariam Naeem

NAV Østre Toten

Laila Hermanrud Gjerde

NAV Øst-Viken fylkeskontor - Moss

Kristoffer Eikemo

NAV Øvre Eiker

Torild Hals

NAV Ålesund

Elisabeth Tovik

NAV Ålesund

Vlada Moldskred Boeva

NAV Årdal

Bjørg Svinø

NAV Årstad

Hilde Kristin Horn

NAV Ås

Henrik Nilsson

NAV Åsane

Kristin Moe Dalaker

NAV NAY Sarpsborg - Oslo

Tonje Rognli Brandsdal