Orginal - Rød

Siste nytt fra NTL

eForvaltningskonferansen 2022

eForvaltningskonferansen setter i år søkelys på digitalt utenforskap, desentralisering av tjenester og overvåkning i arbeidslivet.

07.09.2022

eForvaltningskonferansen 2022

eForvaltningskonferansen setter i år søkelys på digitalt utenforskap, desentralisering av tjenester og overvåkning i arbeidslivet.

07.09.2022

Last ned saksdokumentene til landsmøtet

Saksdokumentene for sakene som skal behandles på landsmøtet finner du på saklistesiden. Dokumentene inneholder grunnlagstekst, innkomne forslag og landsstyrets innstillinger. Enkelte saker får ikke innstillinger før på landsstyremøtet i oktober, og disse dokumentene legges derfor ut etter dette.

06.09.2022

Last ned saksdokumentene til landsmøtet

Saksdokumentene for sakene som skal behandles på landsmøtet finner du på saklistesiden. Dokumentene inneholder grunnlagstekst, innkomne forslag og landsstyrets innstillinger. Enkelte saker får ikke innstillinger før på landsstyremøtet i oktober, og disse dokumentene legges derfor ut etter dette.

06.09.2022

NTL-dagen 2022

Bli med på å synliggjøre NTL på arbeidsplassen med stand, seminar, frokost- eller lunsjmøte eller ved å gjøre
noe sosialt under NTL-dagene 22. august til 11. september. I år markerer vi at NTL har vært en viktig del av norsk arbeidsliv i 75 år.

01.09.2022

NTL-dagen 2022

Bli med på å synliggjøre NTL på arbeidsplassen med stand, seminar, frokost- eller lunsjmøte eller ved å gjøre
noe sosialt under NTL-dagene 22. august til 11. september. I år markerer vi at NTL har vært en viktig del av norsk arbeidsliv i 75 år.

01.09.2022

NTLs veileder til lokale forhandlinger i staten

NTLs veileder til lokale forhandlinger i staten har fått ny drakt, er oppdatert for 2022, og du kan laste den ned her.

26.08.2022

NTLs veileder til lokale forhandlinger i staten

NTLs veileder til lokale forhandlinger i staten har fått ny drakt, er oppdatert for 2022, og du kan laste den ned her.

26.08.2022

Hva skjer i NTL?

Landsstyremøte

19.10.2022

19.10.2022 - 20.10.2022

Bestemmes senere

Landsmøte

07.11.2022

07.11.2022 - 11.11.2022

Oslo Kongressenter

Leder

Terje Skaarud

Nestleder

Øystein Bjørdal

Kasserer

Jeanette Isabel Granheim

Sekretær

Line Hoelstad Hansen

Styremedlem / Ung-kontakt

Arnt-Martin Nilsen

Styremedlem

Johnny Holen

Styremedlem

Anne Engerbråten

Styremedlem

Liv-Kristin Amundsen

Styremedlem

Merete Thomassen

Varamedlem

Elisabeth Arnesen

Varamedlem

Ove Lillekroken

Varamedlem

Aase Randi Kveen Hartmann

Varamedlem

Audun Heggtveit

Våre avdelinger

NTL Nordland Politidistrikt

Johnny Holen

NTL Politihøgskolen

Rolf Kristian Tårnes

NTL Politiets Utlendingsenhet

Martin Alexander Simonsen

NTL Kripos

Ole-Henry Bøe

NTL Oslo Politidistrikt

Anne Engerbråten

NTL Troms politidistrikt

May Elin Øien

NTL Utrykningspolitiet (UP)

Helen Bolli

NTL Møre og Romsdal politidistrikt

Øystein Bjørdal

NTL Politiet Konfliktrådene

Sissel Edvardsen

NTL Politiets IKT-tjenester

Arnt-Martin Wasskog Nilsen

NTL Politiets fellestjenester

Mona Lisbeth Nordli

NTL Øst politidistrikt

Djenan Saldo

NTL Økokrim

Nina Norset Little

NTL Kommunikasjonsenheten

Atle Myre

NTL Politidirektoratet

Hanne Skallerud

NTL Vest Politidistrikt

Irmelin Lynglund

NTL Politiet Nasjonalt ID-senter

Eduard van Arragon

NTL Trøndelag politidistrikt

Linda Gran

NTL Sør-Vest politidistrikt

Cato Sola

NTL Finnmark politidistrikt

Kjell-Valter Sivertsen