Orginal - Rød

Siste nytt fra NTL

LO Stats tariffkonferanser

LO Stat arrangerer tariffkonferanser som forberedelse til tariffoppgjøret 2024. Sjekk her når de kommer til et sted nær deg!

15.09.2023

LO Stats tariffkonferanser

LO Stat arrangerer tariffkonferanser som forberedelse til tariffoppgjøret 2024. Sjekk her når de kommer til et sted nær deg!

15.09.2023

Presentasjon til lokalvalget 2023

Noen ganger trenger man litt drahjelp, og vi hjelper!

29.08.2023

Presentasjon til lokalvalget 2023

Noen ganger trenger man litt drahjelp, og vi hjelper!

29.08.2023

Enighet om regler for særaldersgrenser

Det er enighet i forhandlingene om pensjonsreglene for arbeidstakere med særaldersgrenser. Store yrkesgrupper i offentlig sektor er nå endelig sikret en ordning som gir et anstendig pensjonsnivå, og en ordning som står seg over tid.

25.08.2023

Enighet om regler for særaldersgrenser

Det er enighet i forhandlingene om pensjonsreglene for arbeidstakere med særaldersgrenser. Store yrkesgrupper i offentlig sektor er nå endelig sikret en ordning som gir et anstendig pensjonsnivå, og en ordning som står seg over tid.

25.08.2023

NTLs rapport om åpenhetsloven

NTL er omfattet av åpenhetsloven. I denne rapporten kan du lese mer om status for vår oppfølging per 30. juni 2023. LOs veileder for aktsomhetsvurderinger og spørsmål om aktsomhetsvurderinger ligger som vedlegg i rapporten.

30.06.2023

NTLs rapport om åpenhetsloven

NTL er omfattet av åpenhetsloven. I denne rapporten kan du lese mer om status for vår oppfølging per 30. juni 2023. LOs veileder for aktsomhetsvurderinger og spørsmål om aktsomhetsvurderinger ligger som vedlegg i rapporten.

30.06.2023

Promotert arrangement

Hva skjer i NTL?

LO Stats tariffkonferanse i Kristiansand

16.01.2024

16.01.2024 09:00

Kristiansand

LO Stats tariffkonferanse i Bergen

17.01.2024

17.01.2024 09:00

Bergen

LO Stats tariffkonferanse i Tromsø

18.01.2024

18.01.2024 09:00

Tromsø

LO Stats tariffkonferanse i Oslo

18.01.2024

18.01.2024 09:00

Oslo

Om oss

Leder

Carl Marius Michelsen

Nestleder

Øystein Bjørdal

Kasserer

Jeanette Isabel Granheim

Styremedlem / Ung-kontakt

Arnt-Martin Nilsen

Styremedlem

Johnny Holen

Styremedlem

Liv-Kristin Amundsen

Styremedlem

Aase Randi Kveen Hartmann

Styremedlem

Ove Lillekroken

Kontakt oss

Våre avdelinger

NTL Agder Politidistrikt

Linda Erklev

NTL Finnmark politidistrikt

Adunola Olufolake Adesa

NTL Kommunikasjonsenheten

Kristian Takvam Kindt

NTL Kripos

Ole-Henry Bøe

NTL Møre og Romsdal politidistrikt

NTL Nordland Politidistrikt

Rolf Jonny Hagen Hagen

NTL Oslo Politidistrikt

Anne Engerbråten

NTL Politidirektoratet

Hanne Skallerud

NTL Politiet Konfliktrådene

Sissel Edvardsen

NTL Politiet Nasjonalt ID-senter

Ingeborg Westermann Farstad

NTL Politiets fellestjenester

Mona Lisbeth Nordli

NTL Politiets IKT-tjenester

Arnt-Martin Wasskog Nilsen

NTL Politiets Utlendingsenhet

Abdulrazak Samatar

NTL Politihøgskolen

Adil Inam Qureshi

NTL Sør-Vest politidistrikt

Cato Sola

NTL Sør-Øst Politidistrikt

Espen Vinje

NTL Troms politidistrikt

May Elin Øien

NTL Trøndelag politidistrikt

Monica Langlie

NTL Utrykningspolitiet (UP)

Helen Bolli

NTL Vest Politidistrikt

Fredrik Moen Wilkensen

NTL Økokrim

Trond Ryen

NTL Øst Politidistrikt

Djenan Saldo