Orginal - Rød

Prosesser // Ansettelser

I denne seksjonen skiller vi mellom rollen til plasstillitsvalgte/ansattrepersentanter og medlemmer av ansettelsesråd.

Tillitsvalgt og ansattrepresentant

Ansettelser i staten er regulert av statsansatteloven. 

Medlem av ansettelsesråd

Ansettelsesråd er et organ hjemlet i statsansatteloven.

Tema
På arbeidsplassen