Orginal - Rød
Styret i NTL NAV Oslo. Bakerst fra venstre: Vidar Hansen, Stine R. Bergo, Hilde Venevil Sandhu, Linda Booms, Jon Sigurd Kvello, Patrick Gustavsen og Carina Stokka. Foran fra venstre: Lillian Skrede, Elvire Neh Mendomo Chi, Anuradha Varma og Tone Salthe.
Foto
Jan Rune Yanni Vikan

NTL NAV Oslo

Avdelinga har om lag 1100 medlemmer og organiserer alle som har arbeidsted i Oslo, med unntak av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet, som er egne avdelinger.

NTL NAV Oslo har også egne nettsider - trykk her.


 

Styret

 

Leder   Petter Gunerius Haug
1. Nestleder   Linda Booms
2.Nestleder/Organisasjonsansvarlig   Roger Nordnes
Kasserer   Akwasi Gyambibi Osei
Sekretær   Jonathan Delgado Førland
UNG-kontakt    Amira Løvaas Jemmali
Studieleder    Shahzad Ghazanfar
Informasjonsansvarlig    Regine Lee Jones
Styremedlem/Personalsakansvarlig   Carina Stokka 

1. Vara / Solidaritetsansvarlig

  Runa Blomstrand

2. Vara / Vara studieleder

  Jadwiga Markiewics Shayeghi
3. Vara / Vara kasserer   Isaac Abraham 
4. Vara   Constantin Cibotaru
5. Vara   Mahsa Bahari 
6. Vara   Anna Teresa Bosko
7. Vara   Hilde Katrine Kydland Egeland

 

 

Komitéer

 

UNG-komité
Leder Kirsti Fodnesberget
Medlem Hilde Katrine Kydland Egeland
   
Solidaritetskomité
Leder Loretta Grace Amoateng
Medlemmer

Elenita C. A. Vik-Strandli

   
Kompetanstekomité
Leder

Elvire Neh Mendomo Chi

Medlem

Trygve Akre

Medlem

Patrick Gustavsen

   
Organisasjonskomité
Leder

Anab Ismail Ahmed

Medlem

Constantin Cibotaru

Medlem

Vidar Hansen 

   
Informasjonskomité
Leder Tone Salthe
Medlem Hassan Nasir
Medlem Navida Malik

 

 

Revisorer

 

1. revisor  

Linn-Mee Tømmerbakke

2. revisor   Jens Eskedal
Vara revisor   Trygve Akre

 

 

Valgkomité

 

Medlem  

Elisabeth Kristiansen

Medlem  

Elena Oliver

Medlem  

Bente Randem

Medlem  

Kai Haugen Shaw

1. vara  

Patrick Gustavsen

2. vara   Barbro Baumgarten

 

 

Tillitsvalgte for NTL i NAV Oslo

 

Hovedtillitsvalgt  

Mahsa Bahari

1. vara hovedtillitsvalgt  

Carina Louise Stokka

2. vara hovedtillitsvalgt  

Wenche Engan

3. vara hovedtillitsvalgt  

Anna Maria Kowalczyk

4. vara hovedtillitsvalgt  

Amir Jukovic

Medlem arbeidsmiljøutvalg  

Bente Nordahl Langsø

Vara arbeidsmiljøutvalg  

Jadwiga Markiewicz Shayeghi

 

 

Tema
NTLs organisasjon