Orginal - Rød

Prosesser // Arbeidstid

Arbeidstid reguleres i Hovedtariffavtalene i staten og i særavtale om fleksitid i staten.

Alminnelig arbeidstid

Fleksitid

Overtid

Tema