Orginal - Rød

Prosesser // Ferie

Ferie reguleres av ferieloven i tillegg til bestemmelser i hovedtariffavtalene i staten.

 

Ferieloven

 

Om ferie i hovedtariffavtalene i staten

Tema