Orginal - Rød

Prosesser // Lønn

Under lønn har vi delt opp i seksjonene årlige lønnsforhandlinger, lønnsforhandlinger på særlige vilkår og lønnsinnplassering.

 

Årlige lønnsforhandlinger

 

Hoved- og mellomoppgjør i staten

 

Lokale forhandlinger i NAV

 

Delegerte forhandlinger i NAVs driftsenheter

 

Forhandlinger på særlige vilkår

 

Lønnsinnplassering

 

Tema