Orginal - Rød
Bli med i den største og tydeligste fagforeningen i NAV!

Bli med å styrke den største og tydeligste fagforeningen i NAV!

For å gjøre den største og tydeligste fagforeninga i NAV enda mer slagkraftig i tiden fremover starter vi året 2024 med en stor vervekampanje som vi håper alle våre medlemmer har lyst til å være med på! For hvert nye medlem som du verver til NTL NAV får du flott vervepremie.

NTL NAV er i vekst! Og vi kan med stolthet si at vi er den største og tydeligste fagforeninga i NAV. Det er vi som sier tydelig ifra om saker medlemmene er opptatt av – og det er vi som har mest gjennomslagskraft da vi har flest medlemmer i NAV.

 

For at vi fortsatt skal ha like mye gjennomslagskraft som vi har må vi styrke fellesskapet vårt. Din innsats i å organisere de rundt deg i NTL NAV er helt avgjørende for at vi kan fortsatt sikre et sterkt NTL NAV som gir alle i NAV en god lønnsutvikling, best mulig arbeidsforhold og at vi sammen utvikler NAV til det beste for samfunnet.

 

Vervekampanje fra 1. januar til 30. april 2024!

 

For HVERT nytt medlem et allerede medlem i NTL NAV verver får man et universalgavekort til en verdi av 500 kroner. De som blir vervet får også et gavekort til en verdi av 500 kroner.

I tillegg har forbundet vårt Norsk Tjenstemannslag en vervekampanje som gir alle som verver i perioden frem til og med 30. april 2024 mulighet til å vinne gavekort på en verdi til 5 000 kroner. Du vil også få vervepoeng for hvert medlem du verver som du kan bruke på gavebutikken til NTL.

 

Vet du om nyansatte har begynt den siste tiden, eller andre uorganiserte på arbeidsplassen din. Ta kontakt og få dem med i den største og tydeligste fagforeninga i NAV. Det styrker tryggheten og fellesskapet til oss alle i NAV.

 

Praktisk gjennomføring

Alle som verver i perioden fra nå og frem til og med 30. april 2024 er med i vervekampanjen. For å få gavekort for de du verver, må den vervede skrive inn ditt navn i innmeldingsskjemaet. Av skattemessige årsaker er vi nødt til å sette en øvre grense på hva en person kan motta. Dette er på 8 000 kroner. Det er vi som sender ut gavekortene til de nye medlemmene når de blir registrert i systemet. Etter at vervekampanjen er avsluttet sender vi også ut gavekortene med en samlet verdi på de dere har vervet til NTL NAV.

Har du spørsmål om vervekampanjen kan du kontakte etatstillitsvalgt Martin Kvalvik på martin.kvalvik@nav.no

Masse lykke til med vervingen!

 

Tema
NTLs organisasjon